تاكنون چند نفر در سراسر جهان واكسن كرونا دريافت كرده اند؟ نقشه آنلاين را مشاهده كنيد

هر روز در سراسر جهان ميليون ها نفر واكسن كرونا دريافت مي كنند. «بينگ» در اقدامي جالب براي نمايش آنلاين تعداد افرادي كه هر روز واكسينه مي شوند، صفحه جديدي به نام «Bing covid» طراحي كرده كه آمار تعداد افرادي واكسينه شده در سراسر جهان واكسن را به صورت آنلاين نمايش مي دهد. در اين صفحه، در كنار ارائه اطلاعات آماري از تعداد افرادي كه واكسن را دريافت كرده اند، تعداد مبتلايان، بهبود يافتگان و آمار فوت در اثر بيماري كرونا را نمايش مي دهد. روي نقشه همه چيز به صورت شفاف نمايش داده مي شود. مثلا درصد افرادي كه در هر منطقه دوز اول را دريافت كرده يا براي دوز دوم واكسينه شده اند نيز كاملا مشخص شده است. در قسمتي از صفحه، آمار كل افراد واكسينه شده در سراسر جهان را نمايش مي دهد كه هر روز به اين تعداد اضافه مي شود. با انتخاب نام هر كشور و حتي منطقه جغرافيايي و كليك روي آن پنجره جديدي باز مي شود و اطلاعات آماري به همراه نمودار تعداد افراد جديدي كه به بيماري كرونا مبتلا شده اند نمايش داده مي شود. كاربران همچنين مي توانند از طريق اين صفحه اخبار و اطلاعات محتوايي ديگري در مورد واكسن هاي مختلف كرونا در اختيار داشته باشند. گفتني است اطلاعات تعداد افراد واكسينه شده در برخي كشورها هر روز يا دو روز يك بار به روز مي شود. يكي از كاربردهاي خوب اين صفحه آن است كه كاربران مي توانند از طريق اين داشبورد مراكز واكسيناسيون را در كشورهاي مختلف جهان شناسايي كنند. اپل نيز ماه گذشته در رويكردي مشابه نزديك ترين مزاكز واكسيناسيون را روي اپليكيشن مپس براي كاربران آمريكايي نمايش مي داد. واكسيناسيون يكي از سريع ترين راه هايي است كه مي تواند جهان را از شر اين ويروس همه گير نجات دهد و اين صفحه با هدف كمك به مردم سراسر جهان براي برنامه ريزي دريافت واكسن كرونا طراحي شده است. اميد آن مي رود با طرح واكسيناسيون گسترده در سراسر جهان بتوان روزهاي بهتري را براي ساكنان كره بيمار رقم زد.