اجراي بانكداري ديجيتال بدون اجراي روابط عمومي ديجيتال و بدون ارائه خدمات در شبكه هاي اجتماعي مفهمومي نخواهد داشت

به گزارش بورس امروز، سيد محمد حسين استاد مدير روابط عمومي اين بانك گفت: اگر نگاهي به شيوه هاي ارتباطي در عصر نوين با ظهور رسانه هاي جديد بي اندازيم خواهيم ديد كه جمع كثيري از افراد اجتماع از كودك تا بزرگ در شبكه هاي اجتماعي در حال فعاليت هستند. بسياري از شركتها دليل خود […]

نوشته اجراي بانكداري ديجيتال بدون اجراي روابط عمومي ديجيتال و بدون ارائه خدمات در شبكه هاي اجتماعي مفهمومي نخواهد داشت اولين بار در بورس امروز. پديدار شد.

]]>