به دنبال مشكل كمبود چيپ، خودروسازان از دولت بايدن درخواست كمك كردند

كمبود جهاني تراشه هاي نيمه هادي، اين روزها به يك چالش بزرگ تبديل شده و صنايع مختلف از جمله صنعت خودروسازي را با مشكل مواجه كرده است. اين مشكل به حدي جدي است كه اتحاديه نوآوري هاي خودرويي آمريكا (Alliance for Auto Innovation) به دولت بايدن هشدار داده در صورت ادامه اين روند، آمار توليد خودرو در سال 2021 تا 1.28 ميليون دستگاه كاهش پيدا خواهد كرد. اتحاديه نوآوري هاي خودرويي شامل سه خودروساز بزرگ ديترويتي – يعني فورد، جنرال موتورز و فيات كرايسلر – فولكس واگن، تويوتا، هيونداي و چند خودروساز ديگر است كه در آمريكا كارخانه دارند. هشدار اين اتحاديه بدين معناست كه اعضاي آن خواهان اختصاص كمك هاي ويژه و دريافت تضمين براي تامين چيپ به اندازه كافي جهت استفاده در خطوط توليد خود هستند. اين اتحاديه معتقد است كمبود چيپ ممكن است تا شش ماه ديگر در خطوط توليد وقفه ايجاد كند. در حال حاضر شمار زيادي از خودروسازان در آمريكا و چند بازار ديگر با مشكل كمبود چيپ دست و پنجه نرم مي كنند و حتي برخي از آنها مجبور به تعطيلي موقت خطوط توليد خود شده اند. كمبود چيپ پيشتر دولت بايدن با صدور چند دستور، سعي كرده مشكل كمبود چيپ را برطرف كند. علاوه بر اين، كاخ سفيد به دنبال اختصاص 37 ميليارد دلار سرمايه براي كمك به تقويت توليد چيپ در خاك آمريكاست. البته گروهي از خودروسازان بر اين باور هستند كه دولت بايد بخشي از كمك هزينه مالي را صرفا براي صنعت خودرو كنار بگذارد. در اين راستا اتحاديه نوآوري هاي خودرويي تقاضا كرده درصد مشخصي از كمك هزينه ها كه با در نظر گرفتن نيازهاي اعلام شده، منطقي است، به كارخانه هايي كه با خودروسازان در ارتباط بوده و تامين كننده چيپ آنها هستند، اختصاص پيدا كند. با توجه به حجم لوازم و محصولات الكترونيكي، تامين چيپ به اندازه كافي در شرايط كنوني كاملا چالش برانگيز شده و منافع شركت هاي مختلف به خطر افتاده است. براي نمونه كمبود چيپ سبب شده جنرال موتورز بعضي از پيكاپ هاي مدل 2021 را بدون سيستم غيرفعال سازي سيلندرها راهي بازار كند. واضح است اين امر مي تواند افزايش مصرف سوخت و در نتيجه نارضايتي مشتريان را در پي داشته باشد.