يادداشت مدير روابط عمومي بانك ايران زمين در پويش محيط زيستي "پيك زمين"

بهار دل انگيز از راه رسيده است و زمين دوباره به زيباترين شكل ممكن دلربايي مي كند. وقتي زمين را در اين رداي معطر مي بينم، قلبم از ياد پرشكوه خداوند لبريز مي شود. به راستي ما چقدر به زمين نزديكيم؟! از او چقدر مي دانيم؟! از روياهاي او، سخاوت او، مهرباني او و صبر بي نهايت او. آرزو مي كنم آدمي براي يك روز هم شده به كسوت سنگ و درخت و آسمان و پرنده درآيد و رفتاري شبيه رفتار بارانِ زلال با زمين داشته باشد. آرزو مي كنم به درك بلند علفزار در مراقبت از زمين دست يابد. آرزو مي كنم تبر تيز را به گوشه اي بيندازد، دام را به كناري بازنهد و تنها با سفره اي از نان و پنير و يكرنگي، به ملاقات دشت برود. زمين با تمام زخم هايش -زخم هايي كه از آدمي خورده است- همچنان با عشق منتظر مهرباني انسان است. زمين را دريابيم. زمين در هر بهار ما را به آشتي و لطف فرا مي خواند. باور كنيم ما فقط همين يك زمين را داريم. مخاطبين مي توانند با حضور در صفحه اختصاصي اين كمپين در اپليكيشن ويرگول به آدرس: https://virgool.io/landing/peykezamin ، با نوشتن يك متن از جنس خاطره، داستان و يا يك آرزوي شادباش كه همه ما با خواندن آن دليلي و راهي براي مراقبت از زمين پيدا كنيم، در اين پويش محيط زيستي شركت كنند. تا امروز 420 نوشته منتشر شده است! يعني بيش از 420 درخت كاشته خواهد شد! پِيك زمين براي زندگي همين يك زمين را داريم. برچسب ها: نبض نفت ، بانك ايران زمين ، مدير روابط عمومي ، پيك زمين