انتصاب سرپرست جديد روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان لرستان

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| طي حكمي از سوي مديركل ورزش و جوانان استان لرستان، سرپرست جديد روابط عمومي ورزش و جوانان استان منصوب و معرفي گرديد. به گزارش شارا به نقل از خبرآنلاين لرستان، طي ابلاغ رسمي توسط سيد علي كريمي مديركل ورزش و جوانان استان لرستان، سيد حامد رجايي بسمت سرپرست روابط عمومي اين اداره كل منصوب و مشغول بكار گرديد. رجايي داراي مدرك ليسانس روابط عمومي است كه در گذشته نيز طي چند سال مسئوليت روابط عمومي ورزش و جوانان را بر عهده داشته و تعامل و ارتباط دوسويه ايي با اصحاب رسانه و خبر برقرار نموده بود تا اينكه در دوره علي ياور عزيزپور مديركل وقت ورزش و جوانان استان بركنار و زينب فيضي را جايگزين وي نمود. سيد حامد رجايي از پرسنل با سابقه اداره كل ورزش و جوانان لرستان است كه تا قبل از اين در پايگاه ورزش قهرماني استان فعاليت مي نمود. خبرآنلاين لرستان اين انتصاب را به وي تبريك گفته و براي ايشان آرزوي موفقيت مي نماييم.