واكنش بيمارستان رضوي به اظهارات مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

در پي اظهارات مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مشهد درباره نپذيرفتن بيمه سلامت بيماران در بيمارستان فوق تخصصي رضوي، روابط عمومي اين بيمارستان جوابيه اي منتشر كرد. به گزارش فارس، در اين جوابيه آمده است: «بيمارستان فوق تخصصي رضوي تقريبا با تمام بيمه ها طرف قرار داد است و افراد تحت پوشش 54 سازمان بيمه گر مي توانند از خدمات درماني اين مجموعه بهره مند شوند. همچنين اين بيمارستان در پايان سال 97 حدود 140 ميليارد تومان از بيمه ها طلب داشت و هم اكنون حدود 120 ميليارد تومان طلبكار است. بيمه سلامت همگاني كه تنها بيمه رايگان براي افراد كم درآمد و محروم جامعه است، طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صرفا در مراكز درماني دولتي قابل پذيرش است و طبق اعلام اين وزارتخانه، بيماران تحت پوشش اين بيمه امكان بهره مندي از خدمات بيمارستان هاي خصوصي را ندارند. به عبارت ديگر دولت و وزارت بهداشت، ارتباط اين بيمه داران را با كل بخش خصوصي قطع كرده است، نه اين كه بيمارستان رضوي با اين بيمه لغو قرارداد كرده باشد. جاي بسي تعجب است كه مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از اين دستورالعمل اطلاعي ندارد و با اظهارنظرهاي غير واقع، خدمات و تلاش هاي شبانه روزي كادر درماني اين بيمارستان را ناديده مي انگارد. بنابر تأكيدات توليت محترم آستان قدس رضوي، بيمارستان فوق تخصصي رضوي خود را ملزم به خدمت رساني به تمامي مراجعان مي داند و تعرفه دريافتي نيز مطابق قوانين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جمهوري اسلامي ايران است. در ضمن اين بيمارستان، هيچ گونه كمك و يارانه اي از بخش هاي دولتي دريافت نمي كند و ماليات و عوارض و تمامي كسورات قانوني را نيز به صورت كامل به دولت و شهرداري پرداخت مي كند. به اطلاع افكار عمومي مي رساند، بيمارستان فوق تخصصي رضوي تنها در سه سال گذشته به بيماران كم بضاعت و مستضعف بيش از 100 ميليارد ريال تخفيف داده است، همچنين در سال 97 حدود 50 تخت مراقبت ويژه كودكان و بالغان، سي سي يو، بخش داخلي بالغان و كودكان، جراحي كودكان و دپارتمان شكاف لب و كام را راه اندازي كرده است كه هيچ بخش خصوصي به دليل هزينه بالا و سودآوري اندك اين بخش ها، حاضر به چنين كاري نيست. اورژانس بيمارستان رضوي در دو سال گذشته به گفته معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي مشهد حدود 10 برابر افزايش پذيرش بيماران اورژانس را داشته است كه بخش قابل توجهي از اين مراجعان افراد كم بضاعت بوده اند و حدود 80 ميليارد ريال نيز در اين بخش مساعدت شده است. مدير محترم روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مشهد كه نسبت به خدمات بيمارستان كم لطفي كرده است، سابق بر اين معاون درمان دارالشفاي امام رضا(ع) و همچنين عضو هيئت مديره شركت داروسازي ثامن بودند و حتما مي دانند كه هدف اصلي حوزه سلامت آستان قدس رضوي ارتقاي سطح سلامت مردم است و ما به هيچ وجه هدفمان سودآوري به هر قيمتي، نبوده و نيست».