بازديد مسئولان روابط عمومي جهاد كشاورزي از يك مجموعه رسانه اي كشاورزي

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| سرپرست روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي به همراه معاون خود سيد محسني و خاوري مسئول ارتباط با رسانه هاي روابط عمومي، از دفتر كشاورزي آينده جهان (كاج) بازديد كردند. به گزارش شارا به نقل از كاج پرس، ساسان والي زاده سرپرست روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي كه به همراه معاون خود سيد محسني و خاوري مسئول ارتباط با رسانه هاي روابط عمومي، از دفتر كشاورزي آينده جهان (كاج) بازديد كردند. با بيان اين مفهوم كه چرخش كشاورزي در شرايط كنوني به سمت اقتصاد سياسي، ضرورتي ملي و جهاني است، گفت: اينكه كشاورزي را از منظر اقتصاد سياسي و در فضاي رقابتي از عرصه توليد كيفي تا قيمت تمام شده و حضور در بازارهاي داخلي و بين المللي ببينيم ضرورتي است اجتناب ناپذير و آخرين رهيافت هاي اقتصاد سياسي نيز بر همين مفهوم تاكيد مي كند. والي زاده گفت: سوق دادن كشاورزي به اين مفهوم با سياسي كردن كشاورزي با مقاصدي خاص، آن هم در شرايطي كه تامين امنيت غذايي در فضاي تحريم هاي ظالمانه و بلاي جهاني كرونا در صدر راهبردهاي سياسي قرار دارد در جهت منافع ملي و منافع هيچ جناح سياسي نيست. والي زاده با اشاره به انعكاس خبري توسط يك نماينده مجلس مبني بر واردات گندم بدون ذكر تاريخ و القاي اين شبهه كه طي 3-4 سال زراعي اخير اتفاق افتاده، گفت: اعلام چنين خبر و موضع گيري در شرايط كنوني كه كشور در يك جنگ اقتصادي همه جانبه به سر مي برد، دورانديشانه و مفيد به حال كشور نيست. ايشان در تشريح بيشتر اين مفهوم در جمع خبرنگاران، سردبيران و كاركنان پايگاه خبري كشاورزي آينده جهان (كاج) و مجلات «پيش به سوي كشاورزي اقتصادي» و «صنايع زيرساخت هاي كشاورزي» گفت: كشور در شرايط حساسي قرار دارد و رئيس جمهوري نيز پيش از اين تاكيد كرده بود: «كشاورزي ما طي 5 سال گذشته از جمله سال 99 به خوداتكايي در گندم رسيده است و به جز موارد خاصي آن هم براي صنايع مرتبط با آرد، گندم مورد نياز خود و حتي ذخاير استراتژيك را تامين كرده است». والي زاده با اشاره به شفافيت اطلاعات گفت: ديري است جهان از نظريه «دهكده جهاني» دانشمند برجسته علوم ارتباطات، مك لوهان عبور كرده و وارد عرصه اي شده است كه صاحب نظران، اين عرصه را «مكعب شيشه اي» مي نامند و با اين فرض، كمتر كسي مي تواند با اخبار مبهم و در يك فضاي شبهه آلود دستاوردهاي يك ملت بزرگ و به ويژه صادق ترين قشر آن يعني كشاورزان را زير سوال ببرد. والي زاده در فراز ديگري از سخنان خود به تشريح ابعاد جنگ اقتصادي تحميلي از سوي كاخ سفيد در قالب تحريم هاي همه جانبه و افزون بر آن، بيماري كرونا پرداخت و يادآور شد: در برآيند نهايي اين 2 پديده نادر، كشاورزي و محصولات كشاورزي در كشور ما به يك برآمد تعيين كننده با اولويت بسيار بالا رسيده اند. والي زاده گفت: همان طوريكه رئيس جمهوري در هفته گذشته يادآور شد «حتي كشورهايي كه سيلوي غله و محصولات قابل نگهداري جهان به شمار مي رفتند و بحران مازاد توليد داشتند و در تلاش بودند كه صادرات محصولات كشاورزي خود را شتاب دهند، اكنون به دليل گسترش شيوع بيماري عالمگير كرونا وارد فاز ذخيره سازي محصولات كشاورزي خود شده اند، لذا ضروري است كه كشور ما نيز امنيت غذايي مردم را بيش از گذشته از منابع داخلي تامين كند و اين راهبرد، همان سوق دادن كشاورزي به سمت اقتصاد سياسي است كه خوشبختانه دولت هم با عمده قوا، با وجود مشكلات و دشواري ها اين بحث را در اولويت اول خود قرار داده است. در اين بازديد، فرانك مسعودي و منصور انصاري از مديران مجموعه نيز درباره چگونگي فعاليت اطلاع رساني و نگرش هاي فرهنگ سازي، همچنين راهبردهاي منطبق با شرايط كنوني براي ايجاد اميدواري در ميان مردم كه با دشواري زندگي مي كنند توضيحاتي دادند كه نكاتي از اين بحث مورد توجه والي زاده، سيد محسني و خاوري قرار گرفت. از جمله نكاتي كه مورد توجه والي زاده قرار گرفت، حضور تيم قوي و همكاري 20 تا 25 ساله همراهان اين مجموعه به عنوان اصل پايداري در مديريت و حفظ نيروهاي كيفي در شرايط دشوار اقتصادي بود، همچنين سيد محسني بر تحليلي بودن مجلات «صنايع زيرساخت هاي كشاورزي» و «پيش به سوي كشاورزي اقتصادي» و پايگاه خبري كشاورزي آينده جهان (كاج) و تفاوت آنها با رسانه هاي خبري اشاره و به بحث هاي تحليلي و ضريب تاثيرگذاري آنها بر روند تصميم گيري و تصميم سازي تاكيد كرد، خاوري نيز بر اين نكته تاكيد كرد كه همگي ما براي ايجاد سابقه اي درخشان و قابل انتقال در فعاليت هاي كاري زندگي خود هرچه به كشاورزان و كشاورزي مملكت خدمت كنيم، كم است. در پايان، والي زاده با هيات همراه از قسمتهاي مختلف مجموعه، به ويژه آرشيو مجلد مجله «دامپروران» و «صنايع زيرساخت هاي كشاورزي» از بدو انتشار تاكنون و دوره كامل مجله صاحب نام «برزگر» از ابتدا تا سال هاي اخير بازديد كرد و براي روح پر فتوح 2 زنده ياد؛ عبدالرضا ميربلوك و منوچهر عيسي خاني، از جمله مديران برزگر و پيشكسوتان اولين دوره فعاليت هاي روزنامه نگاري تخصصي بعد از پيروزي انقلاب فاتحه خواندند و از آنان به عنوان نام هاي فراموش نشده ياد كردند.