مدير روابط عمومي فولاد مباركه در يادداشتي به مناسبت روز خبرنگار عنوان كرد:

به گزارش ارك خبر:17مرداد هــــر ســـال بهانــه اي براي به خاطر آوردن و بالاتر از آن بهتر فهميدن سختي هاي يك شغل است. بهانه اي براي اين كه به ياد بياوريم در كنار ما افرادي هستند كه قيد زندگي بهتر و آينده شغلي روشن تر و بودن در كنار خانواده و ده ها موهبت ديگر را به خاطر شغل و حرفه خود مي زنند. 17 مرداد تلنگري است براي همه ما تا اندكي درباره خبرنگاري، وظيفه و مشكلات و رسالت آن بينديشيم و بهتر و بيشتر درك كنيم اين حرفه و مقتضيات آن را. راه دوري هم نبايد رفت. شايد با تورق تقويم و ديدن مناسبت نام گذاري اين روز بتوان بخشي از مسير را طي كرد. به راستي چه مناسبتي جز شهادت يك خبرنگار عرصه قلم به نام محمود صارمي مي تواند در يك آن، همه آنچه را بايد بارها و بارها توضيح داد براي مخاطب روشن و شفاف كند؟ خبرنگاري از ابتداي شكل گيري اش تا به امروز كه در كنار حرفه، يك علم كلاسيك و مهم به حساب مي آيد، جزو مهم ترين و تأثيرگذارترين مشاغل جامعه است. روشنگري، مطالبه گري، آگاه سازي، التيام بخشي و... همه از  سرِ  قلم هاي خبرنگاران شروع مي شود و در جامعه منتشر مي گردد. امروزه در دنيايي كه سرعت تحولات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در آن بسيار زياد است، رسانه هاي جمعي نفوذ بسياري در بين مردم دارند و گردش اطلاعات در ميان نخبگان و جوانان سريع تر از هر زمان ديگري است، نقش خبرنگار متعهد و حرفه اي بيش از گذشته موردتوجه است و چرخش يك قلم مي تواند حتي جامعه اي را در مسير درست يا غلط قرار دهد. امروزه نقش خبرنگاران در ساماندهي و ساختاردهي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه انكارناپذير است و دامنه آن فراتر از گذشته رفته است. اگر در گذشته يادداشت، تحليل و مقاله يك خبرنگار را تنها روي دكه مي شد ديد، اكنون در كمترين زمان مي توان مطلبي را براي طيف وسيعي از مردم بازگو و منتشركرد و همين سرعت و ابعاد انتشار بر سختي كار خبرنگاران افزوده است. از خبرنگاران مي توان به عنوان يكي از مخلص ترين و فداكارترين ص