فضانوردان ناسا در راه زمين؛ كپسول كرو دراگون از ايستگاه فضايي بين المللي جدا شد

فضانوردان ناسا، «باب بهنكن» و «داگ هارلي» با موفقيت از ايستگاه فضايي بين المللي (ISS) جدا شدند كه اولين مرحله مهم آن ها براي بازگشت به زمين محسوب مي شود. اين فضانوردان كه خرداد ماه توسط كپسول كرو دراگون اسپيس ايكس روانه ISS شده بودند، در مرحله بعدي بازگشت به خانه از فضا به سمت اتمسفر حركت مي كنند و با تغيير سرعت اين كپسول، خود را براي باز شدن چترهاي نجات آماده مي كنند و در نهايت در اقيانوس اطلس فرود مي آيند. به گزارش TechCrunch، تمام اين مراحل به صورت خودكار و با سيستم هاي كنترلي اسپيس ايكس كه براي كرو دراگون طراحي شده، انجام مي شوند. با ورود مجدد به اتمسفر، اين كپسول تحت فشار زيادي قرار مي گيرد و زاويه آن به گونه اي تنظيم مي شود تا سرعت كاهش پيدا كند و بتواند بدون هيچ نگراني چترهاي نجات را باز كند. ايستگاه فضايي بين المللي بازگشت فضانوردان ناسا به سمت زمين آخرين مرحله از ماموريت Demo-2 اسپيس ايكس محسوب مي شود كه اگر موفقيت آميز باشد، سازمان فضايي ايالات متحده آمريكا از كرو دراگون براي انجام عمليات هاي خود استفاده خواهد كرد و به صورت منظم فضانوردان خود را توسط فضاپيماي كمپاني تحت مديريت ايلان ماسك روانه ISS كرده و به زمين برمي گرداند. باب بهنكن و داگ هارلي در تاريخ 10 خرداد ماه طي يك سفر تاريخي با موفقيت از خاك ايالات متحده آمريكا روانه ايستگاه فضايي شدند و پس از گذشت نزديك به يك روز، كپسول كرو دراگون به ايستگاه فضايي بين المللي متصل شد. با فرود كرو دراگون در سواحل فلوريدا، ماموريت Demo-2 به پايان مي رسد و گروه نجات به سراغ فضانوردان مي رود تا پس از يك سفر طاقت فرسا، مدتي استراحت كنند. اگر تمام مراحل با موفقيت انجام شود و برنامه ها با مشكل مواجه نشوند، اسپيس ايكس به صورت رسمي مي تواند پروازهاي فضانوردان را انجام دهد كه اولين آن اواخر سپتامبر صورت خواهد گرفت، بنابراين مدت زمان زيادي نبايد صبر كنيم.