اينتل اطلاعات جديدي از تراشه كوانتومي هورس ريج منتشر كرد

اينتل يكي از پيش گامان صنعت رايانش كوانتومي محسوب مي شود و نقش مهمي در توسعه ي ابزارها و تجهيزات مرتبط ايفا مي كند. اين شركت اطلاعات جديدي از يكي از قطعات مهم پردازشي صنعت يادشده منتشر كردند كه در استراتژي توسعه ي كامپيوترهاي كوانتومي بسيار تأثيرگذار است. تيم آبي با همكاري QuTech اطلاعات فني هورس ريج را تدوين و منتشر كردند كه در دسته ي تراشه هاي كنترلي كرايوژنيك قرار مي گيرد. تراشه ي مذكور مي تواند باعث كوچك تر و سريع تر شدن كامپيوترهاي كوانتومي شود و شدت موردنياز خنك كنندگي آن ها را نيز كاهش دهد.مقاله هاي مرتبط: - اينتل تراشه هورس ريج را براي سيستم هاي رايانش كوانتومي رونمايي كرد - IBM: دهه 2020 دوران اوج گيري رايانش كوانتومي تجاري خواهد بود تراشه ي جديد اينتل كه در دسته ي سيستم روي تراشه (System-on-chip) قرار مي گيرد، براساس فناوري اختصاصي 22 نانومتري اينتل به نام FinFET Lower Power ساخته مي شود و به چهار كانال فركانس راديويي مجهز است. تركيب بندي تراشه ي هورس ريج امكان كنترل مجموع 128 كيوبيت را فراهم مي كند. شايد در نگاه اول، تعداد كيوبيت ها درخورتوجه به نظر نرسد؛ اما همين تعداد بيش از دوبرابر 49 كيوبيت است كه در مشخصات تراشه ي قبلي شركت موسوم به Tangle Lake در سال 2018 بيان مي شد. استفاده از تراشه براي مديريت وظايف بيشتر در كامپيوتر كوانتومي نياز به سيم كشي و اتصال ها را نيز به ميزان چشمگيري كاهش مي دهد. درنتيجه، مي توان انتظار افزايش بازدهي را نيز در كامپيوترهاي مجهز به هورس ريج داشت.تراشه ي هورس ريج امكان استفاده از كيوبيت هاي سريع تر با بازدهي بيشتر را نيز ممكن مي كند. اينتل ادعا مي كند تراشه ي مذكور براي مديريت چندبرابرشدن كيوبيت ها نيز بهينه شده است؛ درنتيجه هورس ريج مي تواند مقياس دهي مناسبي در تعداد كيوبيت ها داشته باشد و خطاهاي ارتباطي بين تعداد زياد كيوبيت با فركانس هاي متفاوت را نيز كاهش دهد. درمجموع، دقت و كارايي بيشتر در كامپيوترهاي مجهز به هورس ريج قابل انتظار خواهد بود. افزون براين، تراشه ي جديد اينتل مي تواند بازه ي بزرگ تري از فركانس را مديريت كند. كيوبيت هاي فوق رسانا در بازه ي 6 تا 7 گيگاهرتز و كيوبيت هاي اسپين كوچك تر با فركانس 13 تا 20 گيگاهرتز، به كمك هورس ريج مديريت پذير هستند.اينتل هورس ريج / Intel Horse Ridgeكامپيوترهاي كوانتومي كه از هورس ريج بهره مي برند، احتمالا به خنك كنندگي چندان زيادي نياز ندارند. اينتل اميدوار است تراشه ي جديد توانايي كار با كيوبيت هاي اسپين سيليكوني با محدوده ي فعاليت در دماهاي بالا تا يك كلوين را داشته باشد و هورس ريج مسير را براي ساخت كامپيوترهاي كوانتومي با پكيج واحد بازكند كه كيوبيت ها و سيستم كنترل را در يك محل قرار دهند.كارشناسان مي گويند هر كامپيوتر كوانتومي حرفه اي و كامل براي فعاليت صحيح به يك ميليون كيوبيت نياز دارد. در سال 2018، اينتل گفته بود انتظار ندارد چنين تراشه هايي را تا پنج يا حتي هفت سال آينده توليد كند. اكنون هورس ريج نشان مي دهد تيم آبي با چه سرعتي در مسير پيشرفت تراشه هاي كوانتومي حركت مي كند. البته هم اكنون هم كامپيوترهاي كوانتومي با وجود پايداري نه چندان زياد، برخي وظايف خاص را مي توانند انجام دهند كه شايد براي كامپيوترهاي مرسوم دشوار باشد.