خودكشي وحشتناك بازيگر مشهور سينما

خودكشي وحشتناك بازيگر مشهور سينما به گزارش سيتنا، آيزاك كاپي بازيگر سريال «بريكينگ بد» و فيلم هاي «ثور» و «نابودگر: رستگاري» روز دوشنبه 13 مي خودكشي كرد. او خودش را از بالاي پلي در ايالت آريزونا پرتاب كرد. كاپي در هنگام مرگ 42 سال داشت. اين بازيگر خودش را از روي يك پل به درون آزادراهي در نزديكي بلمونت انداخته بود. سخنگوي پليس آريزونا اين خبر را تاييد كرد. كاپي در آلبوكركي ايالت نيومكزيكو به دنيا آمده بود. اين بازيگر آمريكايي كه در پرونده كاريش سريال «بريكينگ بد» و فيلم هاي «ثور» و «نابودگر: رستگاري» به چشم مي خورد، قبل از مرگش در صفحه اينستاگرام خود در بخش كپشن چنين نوشته بود: از مردي كه چيزي براي از دست دادن ندارد برحذر باشيد.