هواوي به دنبال امضاي قرارداد عدم جاسوسي با دولت ها است

دولت ايالات متحده فشار روزافزوني را بر متحدانش در سراسر جهان وارد كرده و آن ها را ترغيب مي كند تا مانع هرگونه مشاركت شركت چيني هواوي در توسعه ي زيرساخت هاي مربوط به شبكه هاي 5G شوند. ايالات متحده براي توقف فعاليت هواوي در سراسر جهان به نگراني هاي مربوط به «امنيت ملي» استناد مي كند؛ بااين حال، اين شركت چيني به تازگي اعلام كرده است كه به دنبال امضاي قرارداد عدم جاسوسي با دولت هاي مختلف است.مقاله هاي مرتبط: - گزارش جديد سازمان سيا از ارتباط هواوي و دولت چين پرده برداشت - تشديد نزاع چين و آمريكا در پي نگراني هاي امنيتي از هواوي ليانگ هو (Liang Hua)، رئيس شركت Huawei مي گويد: «ما مي خواهيم با دولت هاي مختلف شامل بريتانيا، موافقتنامه ي عدم جاسوسي امضا كنيم تا متعهد شويم كه تجهيزات ما هيچ گونه جاسوسي يا درپشتي نداشته باشند.»به گزارش رويترز، بريتانيا در حال بررسي شرايطي است كه مطابق آن به هواوي اجازه مي دهد تا در توسعه ي شبكه ي ملي آن مشاركت داشته باشد. به زودي گزارشي از نگراني هاي امنيتي پيرامون هواوي منتشر مي شود؛ نگراني هايي كه همه ي اپراتورهاي شبكه بايد در نظر بگيرند.سخنگوي دولت بريتانيا مي گويد:امنيت و انعطاف شبكه هاي ارتباطي بريتانيا بالاترين اولويت ما است و به شدت نحوه ي گسترش تجهيزات هواوي را در بريتانيا كنترل مي كنيم.