اجراي طرح رمز دوم يك بار مصرف بانك ها به تعويق افتاد

سال گذشته بانك مركزي با ابلاغ بخشنامه اي تمام بانك ها را ملزم كرد تا زيرساخت هاي لازم براي اجراي طرح رمز دوم يك بار مصرف و ابطال رمزهاي دوم ايستا را از خردادماه سال جاري پياده سازي كنند. براساس اين طرح تمام رمزهاي دوم ايستاي كارت هاي بانكي باطل مي شود و كاربران مجبور هستند براي هر تراكنش خريد اينترنتي رمز دوم يك بار مصرف از بانك مورد نظر خود دريافت كنند.البته معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي چند روز پيش اعلام كرد خريدهاي اينترنتي كمتر از 500 هزار تومان نيازي به رمز پويا ندارند. اين طرح كه به منظور جلوگيري از سهولت دسترسي مجرمان به اطلاعات حساب بانكي شهروندان در فضاي وب ارائه شده بود، از آذرماه سال گذشته اجرايي شد و قرار بود تمامي بانك ها از ابتداي خردادماه سال جاري اين طرح را اجرا كنند.اما اخبار منتشر شده نشان مي دهد كه اجراي اين طرح براي مدتي به تعويق افتاده و ممكن است روش آن تغيير كند. در اين طرح قرار بود رمزهاي دوم يك بار مصرف ازطريق اپليكيشن هاي بانكي در اختيار مردم قرار بگيرد؛ اما بعد از مشكلاتي كه براي اپليكيشن هاي گوشي هاي اپل در ايران ايجاد شد، اجراي طرح با اين روش احتمالا با مشكل روبه رو خواهد بود. به همين دليل نظام بانكي كشور دنبال راه حل جايگزيني به جاي اپليكيشن هاي بانكي است و به نظر مي رسد استفاده از پيامك بهترين گزينه در شرايط فعلي است.از طرفي حدود 70 درصد مشتريان نظام بانكي شماره تلفن همراه خود را به درستي در اطلاعات هويتي خود در بانك ها ثبت نكرده اند و مدتي زمان مي برد تا شماره تلفن همراه مشتري ها ساماندهي شود.