مهرزاد مدير روابط عمومي و ارتباطات سيمان تامين شد

شعار سال: مجيد وفاپور، معاون امور شركت ها و مجامع هلدينگ سيمان تامين در آغاز نخستين نشست فصلي مديران روابط روابط عمومي شركت هاي تابعه ضمن تبريك اين روز، با اشاره به اهميت نقش روابط عمومي در سازمان ها گفت: يكپارچه سازي و تجميع فعاليت هاي روابط عمومي كمك مي كند، سياست هاي كلان به طور كامل در بخش روابط عمومي عملي شود. وي با تاكيد بر اينكه مديران روابط عمومي شركت هاي تابعه بايد تسلط خود بر فعاليت ديگر شركت ها را افزايش دهند و از اين جهت تصوير مناسبي از هلدينگ داشته و ارائه دهند. معاون امور شركت ها و مجامع هلدينگ سيمان تامين به جايگاه شامخ روابط عمومي ها در عرصه همگرايي و هم افزايي، تاكيد كرد و گفت: با توجه به همين جايگاه است كه لزوم به روز شدن دانش در اين حوزه براي كليه فعالان در اين عرصه نمود پيدا مي كند. اميرحسن مهرزاد مدير روابط عمومي و ارتباطات سيمان تامين ضمن بيان جايگاه روابط عمومي ها در هلدينگ سيمان و تاكيد بر اصل ارتباطات به افزايش روابط سازنده در بين روابط عمومي هاي هلدينگ سيمان تامين تاكيد كرد و بهبود به شرايط موجود و رفع مشكلات در اين مسير را سر لوحه فعاليت قرار دادند. مهرزاد، مديرروابط عمومي هلدينگ سيمان تامين همچنين به تشريح سياست ها و استراتژي روابط عمومي در هلدينگ سيمان تامين پرداخت. در ادامه مراسم، پنل آموزش عكاسي توسط رضا رستمي، عكاس وزارت نفت برگزار شد و ضمن آموزش الزامات مقدماتي عكاسي به تمامي سوالات حاضران در نشست نيز پاسخ داده شد. در پنل بخش دوم پنل آموزشي، ميلاد محمدي، روزنامه نگار و سردبير پايگاه خبري گسترش نيوز در ارتباط با سايبر ژورناليسم نكات حائز اهميتي را ارائه داد. شعار سال با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از پايگاه خبري اطلاع رساني مي متالز، كدخبر: 105475، تاريخ انتشار: 30ارديبهشت 1399، www.me-metals.ir