سرپرست مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري سمنان گفت: امروزه اهميت روابط عمومي در شهرداري نسبت به گذشته بيشتر شده است

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| سرپرست مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري سمنان گفت: امروزه اهميت روابط عمومي در شهرداري نسبت به گذشته بيشتر شده است. به گزارش شارا به نقل از ايمنا، علي اكبر بني اسدي در نشست بررسي عملكرد روابط عمومي شهرداري سمنان كه در محل سالن جلسات شهرداري اين شهر برگزار شد، اظهار كرد: اطلاع رساني، مستندسازي، تبليغات و امور بين الملل محورهاي اصلي فعاليت هاي روابط عمومي شهرداري است كه از طريق پايگاه خبري شهرداري منعكس مي شود. وي با اشاره به ابزارهاي اطلاع رساني شهرداري سمنان، افزود: خلاقيت و سرعت در اطلاع رساني، رويكرد اصلي اين دوره فعاليت هاي روابط عمومي بوده و سعي شده براي انجام بهتر آن از حداكثر امكانات و بسترهاي ارتباطي موجود بهره گرفته شود. سرپرست مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري سمنان با بيان اينكه امروزه اهميت روابط عمومي در شهرداري نسبت به گذشته بيشتر شده است، گفت: مديران مناطق و سازمان هاي مجموعه شهرداري سمنان به اين نتيجه رسيده اند كه براي پيشبرد اهداف سازمان خود نيازمند برخورداري از روابط عمومي فعال و پويا هستند.