اينفوگرافيك/ روابط عمومي ديجيتال

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| نقش روابط عمومي در برندسازي، ارتباط و تعامل مستمر با مخاطبان و مشتريان، مديريت بحران و حتي افزايش فروش را نمي توان ناديده گرفت. طبيعتا وقتي در عصر ديجيتال زندگي مي كنيم و حتي بازاريابي و تبليغات از دنياي آفلاين وارد دنياي ديجيتال ماركتينگ شده است روابط عمومي ديجيتال بهتر مي تواند پاسخگو باشد.