سفر نخست وزير ژاپن آغازگر دوره جديد مناسبات دو كشور است

تهران - ايرنا - يك فعال سياسي گفت: امروز چهارشنبه 22 خرداد نخست وزير ژاپن وارد تهران شد. اين سفر اولين سفر نخست وزير ژاپن در چهاردهه گذشته به ايران است كه به گفته كارشناسان و تحليلگران مي تواند آغازگر دوره جديد مناسبات بين ايران و اين كشور باشد.