مرگ با طعم تصادف

ياسوج- ايرنا- تراژدي مرگ با سوانح رانندگي سال هاست كام مردم كهگيلويه و بويراحمد را تلخ مي كند ، اين قصه انگار پاياني ندارد و خانواده هاي بيشتري را در اين استان به ماتم مي نشاند به گونه اي كه در مدت كمتر از هفت روز حدود 15 نفر در سوانح جاده اي جان خود را از دست دادند.