مسئولان مدرن ترين تجهيزات را در اختيار روابط عمومي ها قرار دهند

شهركرد- ايرنا- استاندار چهارمحال و بختياري از مسدولان دستگاههاي اجرايي خواست مدرن ترين تجهيزات خود را در اختيار روابط عمومي ها قرار دهند.