بي احترامي روابط عمومي هيئت فوتبال يزد به رسانه ها

بي احترامي روابط عمومي هيئت فوتبال يزد به رسانه ها - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاري تسنيم از يزد، نشست خبري هيئت فوتبال استان يزد دقايقي قبل و با تاخير 30 دقيقه اي كه به دليل عدم حضور خبرنگار صدا و سيما صورت گرفت شروع شد و در كمال تعجب روابط عمومي هيئت فوتبال بيان كرد كه منتظريم صدا و سيما برسد و مصاحبه اش را بگيرد و بعد نشست را آغاز كنيم. اين موضوع با مخالفت ساير خبرنگاران روبرو شد و روابط عمومي هيئت فوتبال كه خود قبلا از خبرنگاران باشگاه خبرنگاران صدا و سيما بوده و در چند ماه اخير به عنوان مسئول روابط عمومي هيئت انتخاب شده، با اصرار خبرنگاران مجبور به شروع نشست شد. پس از شروع نشست خبري و اتمام صحبت هاي دستا رئيس هيئت فوتبال، روابط عمومي هيئت با بيان اين مطلب كه «صدا و سيما بيشتر مورد توجه مردم است» اقدام به قطع نشست كرد تا مصاحبه صدا و سيما انجام شود و دوباره نشست را ادامه داد. اين موضوع با وجودي كه با انتقاد خبرنگاران روبرو شد، اما هيچ توجهي از مسئولان هيئت فوتبال را به دنبال نداشت و رئيس هيئت هم با وجودي كه از تاخير در نشست گلايه داشت اما تن به اين بي احترامي داد.