سردرگمي سخنگوي وزارت خارجه آمريكا درباره مواضع ضد و نقيض واشنگتن پيرامون برجام

تهران - ايرنا - سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در مقابل پرسش خبرنگاران مبني براينكه «چرا نماينده واشنگتن در شوراي حكام با وجود بي ارزش دانستن برجام از سوي دولت متبوعش، خواستار پايبندي كامل ايران به اين توافق مي شود»، بي پاسخ ماند و به طرح اتهام هاي تكراري عليه تهران پرداخت.