روابط عمومي ها مي توانند ارتباط ميان مردم و مسئولان را شفاف كنند

استاندار چهارمحال و بختياري گفت: روابط عمومي ها به راحتي مي توانند ارتباطات ميان مردم و مسئولان را شفاف كرده و با صداقت و بدون ترس و واهمه انتقال دهند، كه در اين ميان برخي روابط عمومي ها محافظه كاري مي كنند.  به گزارش ايسنا - منطقه چهارمحال و بختياري - اقبال عباسي 22 خردادماه در نهمين همايش تجليل از روابط عمومي هاي برتر استان، اظهار كرد: تا جايي كه ممكن است روابط عمومي ها بايد در ادارات ثابت بمانند.  وي افزود: اگر روابط عمومي پيونددهنده ميان عوامل سازمان با مدير سازمان باشد، پيوستگي ها را ميان مردم و دولت يا دستگاه تقويت كند، خدمات سازمان را به مردم برساند و مشاورين و امين مدير باشند، بايد نزديك ترين فرد به مدير باشد و بهترين جايگاه اداره از لحاظ ساختار، ساختمان و نزديك ترين محل و مدرن ترين ابزار و بيشترين اختيار در حوزه روابط عمومي ها باشد تا مدير روابط عمومي بتواند در اين برهه از زمان و با اين گرفتاري ها، ارتباط مدير با عوامل سازمان و مجموعه سازمان را با بيرون از سازمان، با جامعه محلي، ملي و جهاني برقرار كند. عباسي گفت: اگر قرار است هر روز مديري دستخوش سياست ها و تصميمات مافوقي خود شود، قطعا روابط عمومي هم به هم ريخته و مدت ها طول خواهد كشيد تا آن سازمان، سامان ارتباط عمومي پيدا كند. وي بيان كرد: بايد بهترين جايگاه، امين ترين افراد و نزديك ترين افراد به مدير دستگاه، روابط عمومي ها باشند تا بتوانند شالوده و زيربناي ساير امور در سازمان و جامعه باشند. استاندار گفت: در رونق توليد روابط عمومي ها هستند كه منويات مقام معظم رهبري و دولتمردان را به مردم و منويات مردم را به دولتمردان انتقال مي دهند و براي رفع موانع توليد و مهم تر از آن براي درك موانع توليد عموم مردم، مديران و متوليان امر به درستي موانع توليد را درك كنند. وي اظهار كرد: بسياري از افراد فكر مي كنند موانع توليد بروكراسي اداري و تسهيلات بانكي است كه اين امر كاملا صحيح است. عباسي گفت: برخي ها تنبلي مديران، كم كاري دستگاه هاي اجرايي، كمبود بودجه و امكانات، تعدد قوانين و مقررات را عامل موانع توليد مي دانند، در حالي كه در خصوص موانع توليد كم صحبت مي شود. وي تاكيد كرد: وقتي براي كارخانه داري مواد اوليه، دستگاه يا  تكنولوژي يافت نمي شود، به راحتي نمي تواند تجارت داشته باشد و واردات و صادرات انجام دهد، اين عوامل نشان مي دهد كه بخشي از موانع به بيرون از كشور و به مخالفان و دشمنان نظام ارتباط دارد. استاندار در ادامه گفت: همه ذاتا علاقمند به ارتقاي پست و تعريف و تائيد هستيم، موقعي ما را تائيد مي كنند كه روابط عمومي منويات ما را به مدير، جامعه، مردم و مديريت عالي استان، كشور و دنيا منتقل كند. وي خاطرنشان كرد: روابط عمومي ها به راحتي مي توانند ارتباطات ميان مردم و مسئولان را شفاف كرده و با صداقت و بدون ترس و واهمه انتقال دهند، كه در اين ميان برخي روابط عمومي ها محافظه كاري مي كنند.  انتهاي پيام