نزديك به 500 طالب زنداني آزاد شدند

كابل- ايرنا- ارگ رياست جمهوري افغانستان اعلام كرد تا روز چهارشنبه 490 زنداني طالبان به دستور محمد اشرف غني آزاد شدند.