روزياتو: چگونه مي توان دنياي «كودكان كار» را رنگي، شاد و فانتزي كرد؟ (تماشا كنيد)

رسانه‌هاي بسياري در جهان به تقبيح كار كودكان پرداخته‌اند و سخن زياد گفته و تصوير بسيار گرفته‌اند. اما شايد كمتر كسي براي سامان بخشيدن به زندگي آنها تلاشي كرده باشد. هر چه بوده كمك‌هاي مالي كوتاه‌مدت كه شايد مرهم يك ...