بي احترامي روابط عمومي هيئت فوتبال يزد به رسانه ها

توپ فوتبال روابط عمومي هيئت فوتبال يزد در بي احترامي آشكاري اقدام به قطع نشست خبري براي گرفتن مصاحبه با اين دليل كه صدا و سيما مخاطب بيشتري دارد كرد. قدس آنلاين: نشست خبري هيئت فوتبال استان يزد دقايقي قبل و با تاخير 30 دقيقه اي كه به دليل عدم حضور خبرنگار صدا و سيما صورت گرفت شروع شد و در كمال تعجب روابط عمومي هيئت فوتبال بيان كرد كه منتظريم صدا و سيما برسد و مصاحبه اش را بگيرد و بعد نشست را آغاز كنيم. اين موضوع با مخالفت ساير خبرنگاران روبرو شد و روابط عمومي هيئت فوتبال كه خود قبلا از خبرنگاران باشگاه خبرنگاران صدا و سيما بوده و در چند ماه اخير به عنوان مسئول روابط عمومي هيئت انتخاب شده، با اصرار خبرنگاران مجبور به شروع نشست شد. پس از شروع نشست خبري و اتمام صحبت هاي دستا رئيس هيئت فوتبال، روابط عمومي هيئت با بيان اين مطلب كه «صدا و سيما بيشتر مورد توجه مردم است» اقدام به قطع نشست كرد تا مصاحبه صدا و سيما انجام شود و دوباره نشست را ادامه داد. اين موضوع با وجودي كه با انتقاد خبرنگاران روبرو شد، اما هيچ توجهي از مسئولان هيئت فوتبال را به دنبال نداشت و رئيس هيئت هم با وجودي كه از تاخير در نشست گلايه داشت اما تن به اين بي احترامي داد. منبع: خبرگزاري تسنيم