مدل پروازي هواپيماي سبك 8 نفره ساخته مي شود

مدل پروازي هواپيماي سبك 8 نفره ساخته مي شود رئيس پژوهشگاه هوافضا با اشاره به اهداف سند جامع توسعه هوافضاي كشور گفت: طراحي كلي پروژه ساخت هواپيماي 8 نفره در پژوهشگاه هوافضا به اتمام رسيده و به زودي مدل پروازي اين هواپيما ساخته مي شود. فتح الله امي در خصوص فعاليت هاي پژوهشگاه هوافضا حول «سند جامع توسعه هوافضاي كشور» اظهار داشت: در اين سند، توسعه هوافضا در 3 بخش كلي شامل فعاليت هاي مربوط به حوزه هاي فناوري فضايي، هوايي و دفاعي ديده شده كه در دو بخش فضايي و هوايي، ماموريت هايي بر عهده اين پژوهشگاه گذاشته شده است. وي با اشاره به پروژه هاي مرتبط با بخش فناوري هوايي گفت: ما در پژوهشگاه هوافضا، ساخت هواپيماهاي سبك را در پيش گرفته ايم؛ اما از آنجايي كه هواپيماهاي دونفره، چهارنفره و 6 نفره در كشور طراحي شده است، طراحي و ساخت هواپيماي 8 نفره را در دستور كار قرار داده ايم. رئيس پژوهشگاه هوافضا ادامه داد: هم اكنون طراحي كلي اين پروژه به اتمام رسيده و هم اكنون مشغول طراحي مفهومي آن هستيم؛ به زودي نيز مدل پروازي هواپيماي 8 نفره ساخته مي شود. امي افزود: مدل پروازي اين هواپيما در اشل يك دهم ساخته مي شود كه حالت پهپادي دارد و پس از آن ان شاالله هواپيما را خواهيم ساخت و اين محصول، وارد خط تاكسي هوايي ما مي شود. وي در مورد قابليت هاي اين هواپيما كه مي تواند كل كشور را پوشش دهد، گفت: براي اين هواپيما 3 نقطه به عنوان پايگاه پرتاب در تهران، شيراز و فردوس در نظر گرفته شده است كه با اين 3 پايگاه مي توانيم اين هواپيما را در تمام كشور و حتي كشورهاي همسايه به پرواز دربياوريم. امي تاكيد كرد: اولين پايگاه پرتاب ما نيز در شهرستان فردوس خواهد بود كه ساخت فرودگاه آن به اتمام رسيده و به زودي اين پايگاه با هواپيماي ايراني به عنوان ايرتاكسي راه اندازي مي شود. طراحي جت منطقه اي به اتمام رسيد رئيس پژوهشگاه هوافضا با اشاره به ساير اهدافي كه در سند جامع توسعه هوافضا براي بخش هوايي كشور در نظر گرفته شده است، نيز گفت: در اين سند هدف اين است كه ما تبديل به قطب منطقه در فناوري هوايي شويم. به اين صورت كه بتوانيم تا سال 1404 جت منطقه اي 100 تا 150 نفره توليد كنيم. اين پروژه توسط دانشگاه اميركبير پيش مي رود و طراحي آن به اتمام رسيده است. وي با تاكيد بر اينكه مطابق اين سند، هدف بعدي اين است كه بتوانيم بالگرد متوسط و نيمه سنگين در كشور توليد كنيم، ادامه داد: هم اكنون بالگردهاي سبك توليد كرده و به سمت ساخت بالگردهاي متوسط و نيمه سنگين در حركت هستيم. از سوي ديگر امكان تعمير و نگهداري هواگردها نيز فراهم شده است. امي هدف بعدي اين سند را طراحي و ساخت موتورهاي ميني توربوجت، توربو فن سبك، توربو فن سنگين و توربوكمپرسور گازي با ظرفيت يك تا 10 مگاوات عنوان كرد و گفت: تمامي اين پروژه ها در حال انجام بوده اما به اتمام نرسيده است. رئيس پژوهشگاه هوافضا تاكيد كرد: البته طراحي ميني توربوجت به اتمام رسيده و هم اكنون نيز در برخي سيستم هاي پرنده هاي هوايي ما نصب شده است. اما توربوفن سبك و سنگين و كمپرسورها را در دست طراحي داريم كه يك شركت مهندسي و ساخت توربين روي آن كار مي كند و توانسته اين توربو كمپرسور گازي را توليد كند. اين محصول هم اكنون در نيروگاه ها نصب شده است. ايران دومين قطب هوانوردي در منطقه مي شود وي با اشاره به اينكه بند دوم سند توسعه هوافضاي كشور در حوزه فعاليت هاي هوانوردي بر لزوم توسعه فرودگاه امام خميني و تبديل شدن ايران به دومين قطب هوانوردي در منطقه، تاكيد دارد، اضافه كرد: البته اين تكليف به وزارت راه محول شده است. امي يادآور شد: در بند سوم اين سند نيز گفته شده كه ما بايد بتوانيم 50 ميليون مسافر هوايي و 550 هزار تن بار داخلي را در كشور از طريق ايرلاين هايمان جابجا كنيم و در سطح بين الملل نيز جابجايي 50 ميليون مسافر و 950 هزار تن بار داشته باشيم. مسئوليت اينها نيز با وزارت راه است و بايد روي اين زمينه كار كند. رئيس پژوهشگاه هوافضا گفت: در اين ميان دستيابي به استانداردها و شاخص هاي ايمني و كيفيت خدمات پروازي در سطح بالاتر از ميانگين جهاني، از ديگر اهداف اين سند است؛ يعني ما بتوانيم ضريب ايمني را در اين بخش بالا ببريم. اينها به طور كلي اقداماتي است كه بايد تا سال 1404 محقق شود و در مورد آن، همه نهادهاي هوا فضايي كشور از جمله پژوهشگاه هوافضا، مسئوليت دارند./مهر