خطري كه سيم كارت هاي گم شده را تهديد مي كند

خطري كه سيم كارت هاي گم شده را تهديد مي كند طبق قانون، در مرحله اول مسئوليت هرگونه سوءاستفاده از سيم كارت با شخص مالك است و مجرمان نيز از سيم كارت هاي بلااستفاده يا گم شده در جهت اعمال خلاف سوءاستفاده مي كنند. به گزارش ايتنا از ايسنا، پديده سيم كارت هاي جعلي و ناقص يا همان سيم كارت هاي بدون هويت موضوعي بود كه طي ساليان گذشته مشكلات متعددي ايجاد كرده و اقدامات خلاف كارانه از جمله كلاهبرداري و حتي قتل صورت گرفت. اين موضوع موجب شد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اين زمينه به اقدامي جدي دست بزند. مشتركان مي توانند با مراجعه به آدرس اينترنتي mobilecount.cra.ir از تعداد سيم كارت هايي كه با كد ملي آنان ثبت شده است، مطلع شوند و يا با ارسال كد ملي مالك خط به يكي از شماره هاي 3000150 و 3000504901 از طريق يكي از خطوط تحت مالكيت، نسبت به استعلام تعداد خطوط ثبت شده به نام خود اقدام كنند. همچنين با لزوم احراز هويت مشتركان هنگام خريد سيم كارت، در حال حاضر اپراتورها براي جلوگيري از سوءاستفاده از خريد سيم كارت، موظف هستند تنها در دفاتر منتخب خود به كساني كه سيم كارتي به نامشان نيست، سيم كارت بدهند و ساير افراد نيز براي احراز هويت از رمز يك بار مصرف استفاده مي كنند. مشتركان تلفن همراه درصورت مشاهده هرگونه مغايرت در تعداد خطوط ثبت شده به نام خودشان مي توانند براي جلوگيري هر نوع سوءاستفاده احتمالي، شخصا به دفاتر خدمات مشتركين اپراتورها مراجعه كنند و با ارائه كارت ملي از تمامي خطوط به نام خود كه ممكن است بدون اطلاع مشترك به نام وي ثبت شده باشد، آگاه شده و براي قطع هر يك از سيم كارت ها اقدام كنند. با وجود اين، پليس فتا هشدار مي دهد كه برخي دفاتر و نمايندگي هاي اپراتور تلفن همراه بدون تطبيق كارت ملي فرد مراجعه كننده اقدام به ثبت سيم كارت به نام افراد مي كنند. اين در حالي است كه درصورت هرگونه ايجاد مزاحمت از طريق سيم كارت و يا ارتكاب اعمال مجرمانه، اين مالك سيم كارت است كه در وهله اول بايد در محاكم قضايي پاسخگو باشد. زيرا قانون، مالك را دارنده سيم كارت مي شناسد. اگر بعد از بررسي هاي فني مشخص شد كه صاحب سيم كارت مرتكب عمل مجرمانه نشده است تبرئه خواهد شد در غير اين صورت مالك سيم كارت بايد پاسخ گوي محاكم قضايي و شاكي باشد. همچنين لازم است در صورت فروش و واگذاري سيم كارت هاي خود به ديگران، حتماً اطلاعات عضويت در شبكه هاي اجتماعي را غيرفعال كرده، به سيم كارت ديگري انتقال داده و يا به طوركلي آن ها را حذف كنيد. يعني اگر با سيم كارت موردنظر قبلاً در شبكه هاي مجازي عضويت داشته ايد بايد اكانت نرم افزار موردنظر را حذف (Delete Account) و سپس به سوزاندن، غيرفعال كردن يا انتقال سيم كارت اقدام كنيد.