روباتي كه به كودكان كدنويسي ياد مي دهد

روباتي كه به كودكان كدنويسي ياد مي دهد روبات هوشمند موسوم به "Root rto" به شما امكان مي دهد برنامه نويسي را به كودكان آموزش دهيد. اين موضوع براي والديني كه علاقه مندند استعداد كودكان خود را پرورش دهند كاركردي فوق العاده دارد. روبات برنامه نويسي Root rt0 مي تواند انواع روش هاي كد نويسي را به كودكان آموزش دهد. _داراي 20 سنسور واكنش پذير _برخوردار از سه سطح مختلف يادگيري _قابليت آموزش حل مسئله و افزايش نوآوري در كودكان _برخوردار از تكنولوژي لمسي _داراي قابليت پخش موسيقي _برخوردار از ويژگي بازي و يادگيري همزمان _قابليت آرشيو اطلاعات كاربران _قيمت اين محصول 130 دلار است./انتخاب