گوگل بهترين هاي گوگل پلي در سال 2019 را معرفي كرد

گوگل فهرستي از بهترين اپليكيشن هاي منتشر شده روي گوگل پلي در سال 2019 را معرفي كرد. در اين فهرست بهترين اپليكيشن ها، بهترين بازي ها، بهترين فيلم ها و بهترين كتاب هاي منتشر شده در فروشگاه مذكور هم معرفي شدند.گوگل امسال با نظرسنجي از كاربران، محبوب ترين هاي هر بخش را معرفي كرده است.پلي استور گوگلدر اين بخش اپليكيشن ويرايش ويدئو Glitch Video Effects به عنوان محبوب ترين اپليكيشن سال گوگل پلي معرفي شد. بازي نسخه موبايل Call of Duty به عنوان بهترين بازي، Avengers: Endgame به عنوان بهترين فيلم و «داستان هاي ترسناكي براي تعريف كردن در تاريكي» به عنوان محبوب ترين كتاب هاي سال گوگل پلي معرفي شدند. اپليكيشن Ablo، عنوان بهترين اپليكيشن سال گوگل پلي به انتخاب اين شركت را تصاحب كرد.فهرست كامل بهترين هاي گوگل پلي به انتخاب گوگل به شرح زير است:بهترين اپليكيشن: - Abloبهترين اپليكيشن براي استفاده ي روزمره: - Appy Weatherبهترين اپليكيشن ها براي پيشرفت شخصي: - Peloton - Scripts by Drops - Smarter: Brain Training and Mind Games - Wisdo - Yoga for Beginnersبهترين اپليكيشن هاي سرگرمي - 21 Buttons - Ablo - Concepts: Sketch, Design, Illustrate - Enlight Pixaloop - Video Editor: Glitch Video Effectsبهترين اپليكيشن هاي كم تر ديده شده: - Big Bang AR - Hipcamp Camping App - MashApp - MASSE - MelodyVRبهترين بازي سال:Call of Duty: Mobileبهترين بازي هاي رقابتي: - Brawl Stars - Call of Duty: Mobile - Rumble Stars Football - Tacticool — 5v5 Shooter - Tennis Clashبهترين بازي هاي Casual: - Angry Birds Dream Blast - Diner Dash Adventures - Golf Peaks - Mario Kart Tour - Vineyard Valleyخلاقانه ترين اپليكيشن ها: - Archero - Assassin’s Creed Rebellion - Auto Chess - The Elder Scrolls: Blades - Minit