ويجياتو: داستان كامل Death Stranding

در اين چند وقت زياد در مورد بازي تازه هيدئو كوجيما برايتان گفتيم. اول كمي در مورد شروع داستان Death Stranding صحبت كرديم، بعد به سراغ مفاهيم گنجانده شده در آن رفتيم و در آخر با بررسي بازي سعي كرديم برايتان توضيح دهيم كه چرا Death ...