حال و روز مالي باشگاه پرسپوليس از زبان مدير روابط عمومي اين باشگاه

حسين قدوسي در مورد مسائل مالي باشگاه پرسپوليس و مشكلاتي كه پيرامون تيم هاي پايه اين باشگاه به وجود آمده است، اظهار داشت: باشگاه پرسپوليس در حال حاضر از نظر مالي شرايط خاصي را نسبت به سال هاي گذشته دارد. فارغ از اينكه رفتن برانكو و قهرماني هاي متوالي، كار تيم را نيز از نظر فني هم سخت كرده، بازيكنان تيم هاي پايه باشگاه بيش از 12 ماه است كه دريافتي نداشته اند. زماني كه انصاري فرد به باشگاه پرسپوليس آمد مربيان اين تيم ها در ملاقات با وي اعلام كردند كه 10 ماه است حق و حقوق شان عقب افتاده! اگرچه از زمان حضور انصاري فرد زياد نمي گذرد، اما با اين حال باشگاه واقعاً شرمنده كادر و بازيكنان پايه خود است. آنها حق دارند كه دلخور باشند و انصاري فرد در تلاش است هر چه زودتر پرداختي به آنها داشته باشد. وي در اين باره افزود: بدهي هاي زيادي وجود دارد كه به دوران قبل از مديريت انصاري فرد برمي گردد. از جمله؛ طلب سنگين برانكو و دستيارانش، ماريو بوديمير، يك آژانس بين المللي، شركت ريحان فيلم، طلب بازيكنان و مربيان تيم كه البته در زمان مديريت انصاري فرد از صفر درصد به 30 درصد رسيد و شكايت هايي كه از باشگاه شده و محكوم به پرداخت آن هستيم. در كنار اين مسائل اتفاقات ديگري در برخي حوزه ها رخ مي دهد كه همه به ضرر باشگاه پرسپوليس و به سود ديگر باشگاه هاست. ضمن اينكه انصاري فرد تيمي را تحويل گرفت كه به طور كامل تكميل شده بود. البته او به توانايي هاي بازيكنان و كادرفني ايمان دارد. مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس خاطرنشان كرد: تلاش هاي انصاري فرد در مدت حضورش در باشگاه باعث شده كه حداقل 30 درصد قرارداد بازيكنان و مربيان تيم پرداخت شود، هر چند برخي بازيكنان از فصل گذشته همچنان طلب دارند. باشگاه در شرايطي پرداختي ها را به اين درصد رسانده كه يكسري از درآمدهاي باشگاه پيش از حضور انصاري فرد در بخش ديگري هزينه شده است. چنانچه بدهي ها اجازه دهند و نفس باشگاه را نبرد، پرداختي هاي بعدي در زمان خودش به اعضاي تيم انجام خواهد شد. به هرحال اين شرايطي است كه وجود دارد و به طلبكاران بايد تيم هاي پايه را هم اضافه كرد. البته باشگاه نمي خواهد به خيلي از بدهكاري هاي ديگر كه از قبل بوده است، اشاره اي داشته باشد. در حال حاضر مجموعه باشگاه پرسپوليس به دنبال اين است كه دست در دست هم و با تلاش روز افزون همه ي مشكلات مالي را پشت سر گذاشته و وضعيت خود را بهبود ببخشد.