روابط عمومي معاونتها، مناطق و سازمانهاي شهرداري رشت هماهنگ تر مي شوند

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| با برگزاري نشستهاي هم انديشي و دوره هاي آموزشي، روابط عمومي معاونتها، مناطق و سازمانهاي شهرداري رشت هماهنگ تر و منسجم تر مي شوند. به گزارش شارا به نقل از مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري رشت، صبح روز سه شنبه دوازدهم آذر ماه 98 به دعوت مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري رشت، مديران واحد روابط عمومي معاونتها، مديريتها، مناطق و سازمانهاي شهرداري رشت، گرد هم آمدند تا مسائل و مشكلات مرتبط با بخش اطلاع رساني و توليد خبر را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند. عليرضا قانع در اين نشست با اشاره به اينكه جلسه ياد شده، دومين جلسه در راستاي همكاري و هماهنگي براي اطلاع رساني منسجم و يكدست در شهرداري رشت است، گفت: آيين نامه داخلي براي تهيه و تدوين خبر و بارگذاري آن در پورتال و زيرپورتالهاي پايگاه اطلاع رساني شهرداري رشت تهيه و تدوين شده كه در اختيار شما قرار گرفته است. مدير ارتباطات و امور بين الملل شهرداري رشت با اشاره به اينكه براي انسجام بهتر و بيشتر همه روابط عمومي هاي وابسته به مديريت شهري، تلاش مي كنيم دوره هاي آموزشي ويژه براي تقويت بنيه كار حرفه اي آنها برگزار شود. وي گفت: برگزاري اين جلسات زماني موثر و مفيد خواهد بود كه از هم كمك بگيريم و تجارب خود را نيز به هم انتقال دهيم تا به نوعي درجهت هم افزايي نيروها و امكانات حركت كنيم. قانع افزود: اگر قرار است خبرهاي يك خانواده بزرگ همچون شهرداري رشت را پوشش دهيم بايد همكاري و هماهنگي ما در اوج باشد، چون هر يك از ما عضوي از اين خانواده هستيم و براي اطلاع رساني خوب، درست و حرفه اي همه اين اعضا بايد با همه هماهنگ و همراه باشند. روابط عمومي معاونتها، مناطق و سازمانهاي شهرداري رشت هماهنگ تر مي شوند گفتني است در اين نشست تك تك مديران روابط عمومي حاضر به طرح مسائل و ديدگاه هاي خود پرداختند. مشخص نبودن شرح وظايف، نداشتن امكانات و تجهيزات لازم همچون دوربين عكاسي، كم بدون نيرو كه در بسياري از موارد روابط عمومي تنها با يك نفر كار خود را دنبال مي كند، درخواست بودجه و در اختيار نهادن تنخواه گردان، برگزاري دوره هاي آموزشي و تورهاي خبري، ارائه پكيج هاي آموزشي و فرهنگي، درخواست جلسه مستقل روابط عمومي ها با شهردار رشت، تجربه اندوزي با سفر به شهرهاي مختلف، جلوگيري از تفويض كارهاي متفرقه به روابط عمومي ها همچون تهيه آمارهاي مختلف و مداوم، سخت بودن جمع آوري اطلاعات در شرايطي كه همكاري كمي با روابط عمومي صورت مي گيرد، انگيزه دادن و ايجاد شور و اشتياق بين روابط عمومي ها، بهره گيري از رسانه هاي فضاي مجازي و... موضوعاتي بودند كه هر يك از شركت كنندگان اين نشست مطرح كردند. در پايان اين نشست هم مدير روابط عمومي شهرداري رشت قول داد كه نهايت تلاش خود را براي بهبود عملكرد و راندمان كاري براي اطلاع رساني، برگزاري دوره هاي آموزشي و همچنين برگزاري جلسه روابط عمومي ها با شهردار رشت به كار گيرد. گفتني است در اين نشست بر تداوم برگزاري جلسات آينده براي حصول به نتيجه و حل تك تك مسائل، تاكيد شد.