روابط عمومي هلال احمر: استعفاي پيوندي تقديم رئيس جمهور شد

به گزارش كُرد پرس، اسماعيل رمضاني مدير روابط عمومي جمعيت هلال احمر در صفحه توئيتر خود نوشت: «رييس جمعيت هلال احمر براي حفظ سرمايه اجتماعي اين نهاد و ايجاد فضايي مناسب تر براي كار موثر، استعفاي خود را به رييس جمهور تقديم كرده است. درصورت پذيرش ايشان، ادامه مسير قانوني از سوي شوراي عالي هلال احمر دنبال خواهد شد.»