آخرين مهلت ارسال آثار به پانزدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي

كاربرگ آثار پانزدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي (Word) كاربرگ آثار پانزدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي (PDF) كاربرگ كارشناس برتر انتشارات (PDF) اشاره جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي، جشنواره اي براي انتخاب و معرفي بهترين الگوها و عملكردها در زمينه انتشارات روابط عمومي هاست كه توسط انجمن متخصصان روابط عمومي همه ساله برگزار مي گردد. اين انجمن با استعانت از پروردگار متعال و به پشتوانه همياري و همدلي صاحب نظران و متخصصان و با حمايت و همكاري دست اندركاران روابط عمومي سازمان ها، موسسات دولتي و غيردولتي، استادان، كارشناسان و دانشجويان اين رشته، در نظر دارد تا براي پانزدهمين بار، جشنواره ملي انتشارات را در آبانماه سال جاري برگزار نمايد. اهداف - آشنايي با اصول و استانداردهاي نشرالكترونيك و مكتوب در روابط عمومي و ارائه آثار و تجارب موفق؛ - توسعه و ارتقاي سطح توانمندي ها و مهارت هاي مديران و كارشناسان روابط عمومي در حوزه فعاليت هاي انتشاراتي؛ - فرهنگ سازي مناسب و تكريم و معرفي نخبگان و الگوهاي برتر در حوزه انتشارات؛ - تبيين نقش تكنولوژي هاي نوين ارتباطي و آموزشي در فرآيند انتشارات؛ - دستيابي به راهكارهاي مناسب براي اعتلا و ارتقاي نشر الكترونيك و مكتوب در روابط عمومي ها؛ - ايجاد فضاي رقابتي سالم و شور و نشاط علمي و تعامل بين متخصصان و كارشناسان اين عرصه؛ - فراهم شدن بستر مناسب جهت عرضه فعاليت هاي برتر و شاخص و تحرك بخشيدن به فعاليت هاي انتشاراتي به لحاظ كيفي و كمي. برنامه هاي جشنواره الف: بخش رقابتي ب: بخش آموزشي (فهرست وبينارهاي آموزشي متعاقبا اعلام مي شود) موضوعات جشنواره 1) ادبيات 1-1- مستندسازي: "گردآوري، تدوين، پردازش، تصحيح، به روزرساني و نگهداري داده ها و اطلاعات (مانند مستندسازي فرايندها، تجارب، پروژه ها، سوابق، رويدادها، عملكرد سازمان و...) 1-2- داستان سرايي: توصيفي دقيق از موفقيت يك مدير يا كارمند (بيوگرافي)، سازمان يا شركت، و... از طريق مشاهده عيني(مانند داستان هاي سازماني، داستان هاي موفقيت، داستان هاي خبري و...) 2) برنامه انتشاراتي اين جايزه به روابط عمومي هايي كه بهترين برنامه انتشاراتي را در طي سال گذشته براي بخش هاي مختلف انتشارات موسسه تدوين كرده باشند و مستندات لازم را ارائه نمايند، اهداء مي گردد. 3) انتشارات اصلي (چاپي و الكترونيكي) 3-1- كتاب 3-2 - نشريه داخلي در اين بخش آثار ارسالي در هفت شاخه: (1) سرمقاله، (2) مقاله، (3) گزارش، (4) خبر، (5) صفحه خوانندگان، (6) مصاحبه و (7) صفحه آرايي مورد ارزيابي داوران قرار مي گيرد. روابط عمومي ها بايد آثارشان را در هفت بخش اعلام شده، به طور جداگانه و تفكيكي تعيين نموده و براي ارزيابي در قالب فايل الكترونيكي ارسال نمايند. تاكيد مي شود هيچ نشريه اي خارج از قالب مذكور و به طور كلي و به عنوان "نشريه برتر" مورد ارزيابي قرار نمي گيرد. 3-3- بروشور 3-4- ويژه نامه 4) هنرهاي تجسمي/ بصري 4-1 - پوستر 4-2 - اينفوگرافي 4-3 - عكس 4-4 - كاريكاتور و ... 5) رسانه هاي ديداري و شنيداري 5-1- فيلم هاي مستند 5-2 - تيزر 5-3- كليپ 5-4 - انيميشن 5-5- موشن گرافيك 5-6 - برنامه هاي ويديوئي كوتاه و ... 6) رسانه هاي ديجيتالي 6-1 - وبسايت 6-2- مولتي مديا 6-3- برنامه هاي كاربردي و پيام رسان هاي موبايلي 6-4 - شبكه ها و رسانه هاي اجتماعي 7) تبليغات (تبليغات مكتوب شامل تبليغات در مطبوعات و رپرتاژآگهي) 8) تحليل محتوا (تحليل محتواي رسانه هاي درون و برون سازماني) 9) كارشناس برتر انتشارات روابط عمومي در اين بخش، كارشناسان فعال در حوزه انتشارات، آثار و مستندات خود را به شكل حقيقي و يا حقوقي براي ارزيابي به دبيرخانه جشنواره ارائه خواهند نمود تا از ميان آنها فعالان اين حوزه انتخاب شوند. 10) نحوه ارائه آثار در بخش "نحوه ارائه آثار"، شركت كنندگاني كه بهترين دسته بندي و ارائه آثار را به دبيرخانه جشنواره داشته باشند انتخاب و مورد تقدير قرار مي گيرند. جمع آوري، جمع بندي، آراستگي و مستندسازي يكي از وظايف اصلي روابط عمومي ها در همه بخش هاست. جوايز نفرات برگزيده شش بخش (رتبه اول): ديپلم افتخار نفرات برگزيده هر بخش: تنديس/ لوح سپاس تقدير از نفرات دوم و سوم: لوح سپاس مقررات و شرايط شركت در جشنواره 1- جشنواره در دو بخش ملي و استاني برگزار شده و همه روابط عمومي ها در بخش هاي دولتي و خصوصي مي توانند در آن شركت نمايند. 2- شركت كنندگان مي توانند آثار خود را كه در سال 1398 توليد شده است به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند. 3- با توجه به شيوع بيماري همه گير كرونا، ارسال آثار و مستندات مربوطه در تمامي بخش ها به صورت فايل الكترونيكي الزامي است. 4- هر شركت كننده مي تواند حداكثر براي هر رشته و بخش دو اثر ارسال كند. 5- روابط عمومي ها بايد آثارشان را در بخش هاي اعلام شده، به طور جداگانه و تفكيكي براي ارزيابي ارسال نمايند. فهرست تفكيكي آثار و بخش هاي دهگانه جشنواره (همراه با تعيين زيرمحورهاي آن) بايد دقيقا در "نامه ارسال آثار و كاربرگ هاي ثبت نام" ذكر شود؛ در غير اين صورت مطلقاً پذيرفته نمي شود. در واقع آثار ارايه شده بايد داراي كاربرگ ثبت نام، عنوان بندي و فهرست شركت در بخش هاي مختلف جشنواره و همچنين فيش هزينه شركت در جشنواره و داوري باشد. 6- در اين دوره از جشنواره، دو بخش ويژه «ويروس كرونا» و «حمايت از انتشار آثار علمي در حوزه روابط عمومي» در نظر گرفته شده كه آثار منتشره و مرتبط با موضوعات مذكور به صورت جداگانه مورد ارزيابي قرار گرفته و جوايز ويژه اي نيز پيش بيني شده است. 7- مسئوليت اصالت و صحت آثار ارسالي به عهده شركت كنندگان است. در صورت نقض آن، ارسال كننده مسئول بوده و هيچ گونه مسئوليتي متوجه دبيرخانه جشنواره نخواهد بود. 8- استفاده از آثار ارسالي جهت انتشار و ساير اقلام انتشاراتي و برگزاري نمايشگاه با ذكر نام صاحب اثر براي انجمن متخصصان روابط عمومي مجاز است. 9- در صورت عدم رعايت مقررات جشنواره، آثار ارسالي از فرايند ارزيابي حذف مي شود. 10- تكميل كاربرگ ثبت نام و ارسال آثار به منزله قبول شرايط و مقررات جشنواره است. 11- تصميم گيري در خصوص موارد پيش بيني نشده و اعلام نشده بر عهده دبيرخانه جشنواره است. اطلاعات تماس وبسايت انجمن: www.iaprs.ir تلفن دبيرخانه: 66943670 (021)