آيين معارفه مدير روابط عمومي شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| مراسم معارفه مديركل حوزه رياست، روابط عمومي و ارزيابي عملكرد شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك برگزار شد به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، صبح امروز يكشنبه 99/9/2، طي مراسمي با حضور اعضاء هيئت مديره، معاونين و مديركل حراست، مهندس حميدرضا شيخ انصاري به عنوان مديركل حوزه رياست، روابط عمومي و ارزيابي عملكرد معرفي و از تلاش و مساعدت فرخي در مدت سرپرستي اين مسئوليت تشكر و قدرداني شد. در اين مراسم بر ضرورت بازآفريني جايگاه ها و مسئوليت ها و افزايش اختيارات مديران استاني و مناطق نيز تاكيد شد.