سوني از اتمام موجودي پلي استيشن 5 خبر داد

سوني از اتمام موجودي پلي استيشن 5 خبر داد

به گفته‌ي جيم رايان، مدير برند پلي استيشن، تمامي دستگاه‌هاي پلي استيشن 5 كه سوني توليد كرده، ‌اكنون به ‌فروش رفته‌ است.