كسب رتبه برتر توسط روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان

كسب رتبه برتر توسط روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در دومين جشنواره ارزيابي عملكرد روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور؛ كسب رتبه برتر توسط روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در دومين جشنواره ارزيابي عملكرد روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور، روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در رقابت با 130شركت تابعه وزارت نيرو، رتبه نخست را كسب كرد. به گزارش خبرگزاري برنا از استان زنجان؛ در دومين جشنواره ارزيابي عملكرد روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور، روابط عمومي اين شركت در رقابت با 130شركت تابعه وزارت نيرو، رتبه نخست را كسب كرد. به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، اين جشنواره با حضور وزيرنيرو، هيات داوران جشنواره ارزيابي عملكرد روابط عمومي ها، مديران عامل شركت هاي توزيع استان ها، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق زنجان و مديران روابط عمومي صنعت آب و برق كشور به صورت ويدئو كنفرانسي برگزار شد، لوح سپاس و تنديس برترين روابط عمومي صنعت آب و برق كشور به روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و شركت آب منطقه اي زنجان اهدا شد. در آئين اختتاميه دومين جشنواره ارزيابي روابط عمومي هاي صنعت آب و برق، وزير نيرو با بيان اين كه ما مسئول تاب آوري و اميد در جامعه هستيم، گفت: شركت هايي موفق هستند كه همه كار خود را كار روابط عمومي و ارتباط بي واسطه با مردم بدانند. وزير نيرو با تقدير از دست اندركاران برگزاري دومين جشنواره روابط عمومي هاي صنعت آب و برق اعم از روابط عمومي وزارت نيرو، خانواده صنعت آب و برق و تبريك به روابط عمومي هايي كه رتبه هاي ممتاز جشنواره را به دست آوردند، گفت: اميد است با جديت هر چه بيشتر در تحقق برنامه هاي سال پاياني دولت، همه براي مراقبت از حيثيت سازماني دستگاه هاي خود تلاش كنيم. وزير نيرو همچنين با اشاره به مسئوليت مهم روابط عمومي ها، بر ارتباط با مردم، پاسخگو بودن و اهتمام بر توسعه اين ارتباط تاكيد كرد و گفت: ما مهمترين ابزار ارتباطي با مردم در سازمان دولت را در اختيار داريم و لازم است روش هاي خود را بهينه كرده و در شكل گيري جامعه پراميد و تاب آور، سهم و نقش عمده اي داشته باشيم. عليرضا عليزاده رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، فعاليت ها و تلاش هاي شبانه روزي پرسنل حوزه روابط عمومي را حائز اهميت دانست و ضمن تبريك به مناسبت كسب رتبه برتر روابط عمومي از رويا قزلباش مدير دفتر روابط عمومي اين شركت و تمامي پرسنل فعال در اين حوزه تقدير و تشكر كرد.