احتمال منع فروش تلفن هاي همراه قفل شده توسط اپراتورهاي مخابراتي در آمريكا

رسانه كليك &– احتمالا ايالات متحده نيز در اعمال قوانين منع فروش تلفن هاي همراه قفل شده توسط اپراتورهاي مخابراتي به انگلستان بپيوندد. البته ممكن است محدوديت شديدي در انتظار اين طرح نباشد. با توجه به اعمال قانون جديد توسط انگلستان منع فروش تلفن هاي قفل شده توسط شركت مخابراتي تا پايان سال آينده، اكنون اين احتمال وجود دارد كه ايالات متحده نيز از اين قانون پيروي كند. با اين حال، ممكن است به همين آساني نباشد. برخلاف انگلستان كه دستور منع فروش تلفن هاي همراه قفل شده توسط شركت مخابراتي انگلستان يا به اختصار Ofcom، صادر مي شود، وزارت ارتباطات و كميته فدرال ارتباطات، ممكن است ممنوعيتي را در دستور كار خود نداشته باشد. با اين حال ، پستي توسط وبسايت Wired روش احتمالي اجراي اين قانون را توضيح مي دهد. احتمال اعمال اين ممنوعيت توسط كميته فدرال ارتباطات كه توسط Ajit Pai هدايت مي شود بسيار ناچيز است زيرا گزارش شده است كه نهاد نظارتي با شركت هاي خصوصي و شركت هاي فراهم كننده باند پهن دوستانه رفتار مي كند. با اين حال، Kerry Maeve Sheehan كه مدير سياست تعميرات در iFixit است، معتقد است كه ممكن است در دولت بايدن كار ساده تري باشد اما نمي داند اين اتفاق مي افتد يا نه. راه ديگري كه اين محدوديت مي تواند اعمال شود، از طريق كتابخانه كنگره ايالات متحده و دفتر قانون حق نسخه برداري است كه نظر عمومي را مي پذيرد. اقداماتي كه هر سه سال يك بار انجام مي شود فرصتي براي اصلاحات در بخش 1201 قانون حق نسخه برداري هزاره ديجيتال فراهم ميكند كه به شركت ها امكان مي دهد از نرم افزارهايي براي اجراي قفل محصولات خود استفاده كنند. اين اپراتورها در اصل براي محافظت از ناشران كتاب ها و بازي ها يا محتوايي كه غيرقانوني كپي مي شوند، طراحي شده اند و از آن براي دفاع از قفل هايي كه روي تلفن مي گذارند استفاده كرده اند. اكنون گزينه ديگر اين است كه شهروندان نظرات خود را براي اصلاح اين بخش ارسال كنند و در صورت ثبت پرونده قوي، ميتوان قوانين اين بخش را تغيير داد. گفته مي شود كه اين روند در حال انجام است و اولين گروه نظرات بايد تا 14 دسامبر ارسال شود. اين كار آني نخواهد بود زيرا انتظار مي رود كل روند تغيير قوانين فروش قوانين تلفن هاي همراه قفل شده توسط اپراتورها تا بهار سال آينده ادامه داشته باشد.  منبع gizmochina تلفن هاي همراه قفل شدهشركت مخابراتي انگلستان