روابط عمومي شركت آب منطقه اي همدان موفق به كسب رتبه دوم شد

در دومين جشنواره روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور در سال1398 روابط عمومي شركت آب منطقه اي همدان موفق به كسب رتبه دوم شد در دومين جشنواره و ارزيابي روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور كه توسط وزارت نيرو برگزار شد روابط عمومي شركت آب منطقه اي همدان موفق به كسب رتبه دوم در بخش پژوهش وافكار سنجي شد. به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي همدان، در دومين جشنواره و ارزيابي روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور كه توسط وزارت نيرو برگزار شد روابط عمومي شركت آب منطقه اي همدان موفق به كسب رتبه دوم در بخش «پژوهش وافكار سنجي» شد. گفتني است كه ارزيابي اين جشنواره در 14 محور شامل «انتشارات و مستندسازي»، «ارتباط درون سازماني»، «حضور در فضاي مجازي»، «ارتباط با پايگاه خبري وزارت نيرو (پاون)»، «ارتباط با راديو تلويزيون اينترنتي»، «فرهنگ سازي و آموزش همگاني»، «تبليغات محيطي و رسانه اي»، «ارتباط با رسانه ها (ديداري، شنيداري، مكتوب و مجازي)»، «جشنواره و نمايشگاه»، «آموزش همكاران روابط عمومي و اصحاب رسانه»، «مديريت و برنامه ريزي»، «پژوهش و افكارسنجي»، «نوآوري و خلاقيت» و «پويش #هرهفته_الف_ب_ايران» صورت گرفته است.