كسب 3 رتبه برتر در ارزيابي روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور

«كاظم جم» مدير روابط عمومي شركت آب منطقه اي خراسان رضوي گفت : به ياري خداوند توانستيم براي دومين سال پياپي در اين جشنواره حائز رتبه گرديم. وي افزود : امسال دفتر روابط عمومي اين شركت توانست حائز سه رتبه گردد كه بالاترين رتبه ها در بين شركت هاي آي منطقه اي سراسر كشور بود. مدير روابط عمومي شركت آب منطقه اي خراسان رضوي كسب مقام اول در رشته نوآوري و خلاقيت، كسب مقام دوم در رشته ارتباط با پايگاه خبري وزارت نيرو (پاون) و كسب مقام سوم در رشته آموزش همكاران روابط عمومي و اصحاب رسانه را رتبه هاي اين شركت برشمرد. وي ياد آور شد خوشبختانه هرچند اين ارزيابي ها توسط داوران خارج از وزارت نيرو انجام گرفته اما دقت در تكميل مستندات و ارائه و ارسال آن در قالب تعريف شده، همچنين ارسال طرح ها و برنامه هاي خلاقانه و نوآور در حوزه روابط عمومي را از دلايل موفقيت در اين جشنواره دانست. « جم » تغيير نگاه به مقوله روابط عمومي را بويژه در شركت هاي تخصصي و فني يك الزام دانست و تاكيد كرد با توجه به ساختار بخش آب كشور و اينكه موضوع آب يك مسأله پيچيده وچند وجهي است، گفت همانطور كه تمامي بخش هاي شركت هاي آب منطقه اي بايد با شرايط جديد در مديريت آب خودشان را منطبق نمايند، دفاتر روابط عمومي شركت ها نيز بايد با بازنگري در شرح وظايفشان بستر لازم براي افزايش سطح مشاركت بهره برداران در مديريت آب را داشته باشند.