72درصد روستاهاي كردستان به شبكه ي ملي اطلاعات و اينترنت متصلند

72درصد روستاهاي كردستان به شبكه ي ملي اطلاعات و اينترنت متصلند به گزارش سيتنا، مهندس آذري جهرمي در پست اينستاگرامي، نوشت: 72درصد روستاهاي كردستان به شبكه ي ملي اطلاعات و اينترنت متصلند، 28درصد هم در دست اقدام. تا حدود يكسال پيش وضع ارتباطات در كردستان قابل قبول نبود، تلاش زيادي كرديم تا نياز مردم رو برآورده كنيم و رشد قابل توجهي انجام شده است. ديروز در جلسه ويدئو كنفرانسي با استاندار و مديران استاني و با حضور مديران اپراتورها، برنامه ريزي منسجمي براي اتصال روستاهاي باقي مانده هم انجام شد. 115روستا را همراه اول پوشش خواهد داد و 21 دكل جديد هم ايرانسل احداث خواهد كرد. البته ايرانسل در چند ماه اخير نزديك 60دكل رو در كردستان به مدار خدمت وارد كرده است. مخابرات ايران هم ارتقاي پهناي باند اينترنت خانگي را در 116روستا پيگيري مي كند. قرار گذاشتيم تا پايان امسال همه ي اين كارها به سرانجام برسد تا همه روستاهاي كردستان به شبكه متصل شوند. البته دشواري كار به دليل كوهستاني بودن، در اونجا زياده اما تلاش مي كنيم اراده ي ما از سختيها بزگتر باشه تا درخواست و دستور مردم اجابت بشه.