روابط عمومي آبفاي استان خراسان شمالي در جشنواره روابط عمومي هاي صنعت آب و برق رتبه سوم را كسب كرد

روابط عمومي آبفاي استان خراسان شمالي در جشنواره روابط عمومي هاي صنعت آب و برق رتبه سوم را كسب كرد روابط عمومي آبفاي استان خراسان شمالي در جشنواره روابط عمومي هاي صنعت آب و برق رتبه سوم را كسب كرد روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي در دومين جشنواره روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور رتبه سوم ''مديريت و برنامه ريزي''را كسب نمود. آيين تجليل از روابط عمومي هاي برتر در روز ٢٨ آبان با حضور وزير نيرو و مديران ارشد صنعت آب و برق كشور، به صورت ويدئو كنفرانس برگزار شد. در اين جشنواره ١٣٢ شركت مختلف از سراسر كشور در ١4 بخش حضور پيدا كردند كه هشت شركت آب و فاضلاب استاني حائز رتبه شدند.