شاخص روابط عمومي هوشمند، توان آفرينش اميد، بينش و تفاهم است

مهندس غلامرضا نصيري مدير عامل شركت برق منطقه اي استان فارس با تبريك برگزيده شدن روابط عمومي اين شركت در دومين جشنواره ارزيابي روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور اظهار داشت: يكي از نيازهاي اصلي سازماني در شرايط كنوني بهره مندي دستگاه هاي اجرايي از روابط عمومي هوشمند است. شاخص روابط عمومي هوشمند، توان آفرينش اميد، بينش و تفاهم است. به گزارش روابط عمومي شركت برق منطقه اي استان فارس، مهندس نصيري در حاشيه مراسم اختتاميه دومين جشنواره ارزيابي روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور كه با حضور دكتر اردكانيان وزيرنيرو و دكتر ببران، مديركل دفتر روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت نيرو و هيئت داوران جشنواره، به صورت ويدئوكنفرانس و از راه دور برگزار شد افزود: همه تأكيدها در دنياي روابط عمومي و ارتباطات بر اين محور است كه روابط عمومي بايد به سمت تحول حركت كند. يك روابط عمومي پويا بايد آينده نگر بوده و مهارت پاسخگويي به تغييرات را داشته باشد. در اين عرصه موفقيت به گونه اي تعبير و تعريف مي شود كه با پاسخگويي، تفاهم و تعامل هم راستا است. دومين جشنواره ارزيابي روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور با شركت مراكز كليه استان ها برگزار شد و از 49 شركت برگزيده شامل 18 شركت توزيع نيروي برق، هفت شركت برق منطقه اي، پنج شركت مديريت توليد، هشت شركت آب و فاضلاب و 11 شركت آب منطقه اي تقديربه عمل آمد. در اين مراسم كه احمدرضا خسروي، رئيس شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در استان فارس ومديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان فارس، غلامرضا نصيري، مديرعامل شركت برق منطقه اي فارس و دبير و اعضاي شوراي روابط عمومي و اطلاع رساني صنعت آب و برق استان نيز حضور داشتند، از محسن جوادي آزاد، مدير روابط عمومي شركت برق منطقه اي فارس به دليل كسب رتبه سوم در بخش خلاقيت و نوآوري اين جشنواره با اهداي تنديس جشنواره و لوح تقدير تجليل به عمل آمد.