انتصاب جديد در حوزه مدير عامل و روابط عمومي موسسه اعتباري كاسپين

متن حكم انتصاب به شرح ذيل است:جناب آقاي عزيزاله نصيري نظر به تعهد و تجربيات ارزنده جنابعالي، به موجب اين حكم به سمت مدير حوزه مديرعامل و روابط عمومي موسسه اعتباري كاسپين منصوب مي­گرديد.انتظار دارد با تعامل ارزنده و همكاري با كليه مديران و كاركنان موسسه، نسبت به ساماندهي تعاملات در روابط حوزه مديرعامل با ساير ادارات و معاونت­هاي موسسه و بهره ­گيري شايسته از ظرفيت ادارات زير مجموعه حوزه مديرعامل اهتمام لازم معمول داريد.شايان ذكر است عزيزاله نصيري از مديران خوش نام و باسابقه فعاليت در نظام بانكي كشور مي­باشد