روابط عمومي ها حلقه ارتباط حاكميت و مردم هستند

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| فرماندار و رئيس شوراي هماهنگي روابط عموميهاي شهرستان رباط كريم گفت: روابط عمومي ها حلقه ارتباط حاكميت و مردم هستند و اميد آفريني رسالت اصلي روابط عمومي هاي است. به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان رباط كريم، سيدمهدي ساداتي فرماندار رباط كريم در نشست شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي شهرستان كه دقايقي پيش درفرمانداري اين شهرستان برگزار شد، اظهار كرد: بهره گيري از تجارب و واقعيتهاي ملموس عرصه هاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي به هنر روابط عمومي برمي گردد. رئيس شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي شهرستان رباط كريم تصريح كرد: امروز روابط عمومي هاي ادارات بايد خبرنگاران را بازوي توانمندي بدانند كه مي توانند در كنار آن ها اخبار مطلوبي را پوشش دهند . وي افزود: خبرنگاران شهرستان رباط كريم مشاوران امين ما در شهرستان هستند و به طور قطع نقش عمده اي را در انتقال اخبار و استعدادهاي شهرستان را دارند . ساداتي ابراز كرد: عمل به وظيفه قانوني براساس رسالت خبرنگاران بايد به يك اصل تبديل شود و اصحاب رسانه براساس وجدان بيدارشان بايد به موضوعات گوناگون نگاه كنند . فرماندار رباط كريم ادامه داد: به حق خبرنگاران با آنكه از كمترين امكانات بهره گيري مي كنند اما بايد قدر آن ها را دانست . وي تاكيد كرد: رسانه ها نيروي بدون مرزي هستند كه مديران بدون هيچ پوششي بايد در كنار آنها قرار گيرند . ساداتي بيان كرد: نقد سازنده و اصلاح گرايانه نياز امروز جامعه رسانه اي است، امروز كشور به سمت اميد حركت كرده و بسياري از مشكلات به حق رنگ باخته اند . فرماندار ابراز كرد: روابط عمومي ها و خبرنگاران بايد به برگزاري انتخابات آينده براي صيانت از آرا مردم كمك كنند .