انتصاب سرپرست اداره روابط عمومي پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي يران (شارا)-|| محمد جواد هراتي رئيس پژوهشگاه با صدور حكمي الهام ستاري را به عنوان سرپرست اداره روابط عمومي پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي منصوب كرد. به گزارش پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي؛ محمد جواد هراتي رئيس پژوهشگاه با صدور حكمي الهام ستاري را به عنوان سرپرست اداره روابط عمومي پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي منصوب كرد.