هفت مدل آيفون 13 در پايگاه نظارت داده اورآسيا ديده شد

هفت مدل آيفون 13 در پايگاه نظارت داده اورآسيا ديده شد

هفت مدل جديد آيفون 13 به پايگاه نظارت داده اورآسيا (EEC) اضافه شده اشت كه يك بايگاني اجباري قبل از عرضه محصول محسوب مي‌شود.