واكنش نماينده مجلس به فرصت 8 دقيقه اي دولت براي پاسخگويي به مناظرات

واكنش نماينده مجلس به فرصت 8 دقيقه اي دولت براي پاسخگويي به مناظرات به گزارش سيتنا، مالك شريعتي، نماينده ي مردم تهران در مجلس در واكنش به فرصت هشت دقيقه اي صداوسيما به دولت براي پاسخگويي به مباحث مطروحه در مناظرات، توئيت كرد: ظاهرا #8دقيقه به دولت روحاني فرصت پاسخگويي داده اند! بايد 80 ميليون دقيقه به 80 ميليون نفر از مردم وقت مي دادند تا بتوانند دردها و رنجهاي خود از 8 سال بدعملي دولت را فرياد بزنند. واكنش نماينده مجلس به فرصت 8 دقيقه اي دولت براي پاسخگويي به مناظرات در همين حال، عليرضا زاكاني، كانديداي انتخابات رياست جمهوري هم توئيت كرده بود: در 8 سال نتوانستيد مردم را قانع كنيد! فكر كرديد در 8 دقيقه مي توانيد؟