نگاه به آینده روابط عمومی تا سال 2020

روابط عمومی روابط عمومی
در سال 2011 یک پروژه سناریونگاری توسط موسسه رسمی روابط عمومی در بریتانیا اجرا شد که با توجه به اهمیت موضوع به نکاتی از آن در اینجا اشاره می کنم:

سناریوی نگاه به آینده تا سال 2020، به عنوان اولین پروژه از واحد تازه تشکیل شده تحقیق و توسعه موسسه رسمی روابط عمومی است که با برگزاری جلسات سناریوپردازی با گروه های منطقه ای و گروه های ذینفع بر آینده احتمالی عملکرد روابط عمومی بریتانیا تا سال 2020 متمرکز بود.

 106 نفر در 15 جلسه شرکت کردند. هر نشست به بررسی آینده احتمالی عملکرد روابط عمومی در انگلستان، با استفاده از سناریو پردازی به عنوان پایه ای برای کارگروه ها، پرداخت. در این سناریو، محتمل ترین، بهترین و بدترین سناریوها توسعه یافتند و برای دادن توصیه هایی عملی برای عملکرد کلی روابط عمومی استفاده شدند.

 بر این اساس تا سال 2020، یک شیوه موفق در مورد چیستی روابط عمومی و مزایایی که می تواند تحقق ببخشد، روشن شد. نتیجه، تعهد به توسعه و کار حرفه ای مطابق با ضوابط حرفه ای بود.

سناریوها، احتمال دستیابی به موفقیت تا سال 2020 را از طریق بررسی محتمل ترین تحولات (محتمل ترین سناریوها) مورد بررسی قرار دادند و بهترین و بدترین سناریوها نیز توسط هر گروه تدوین و ارایه شد.

این گروه در پایان بررسی های خود، 10 توصیه کاربردی ناشی از بررسی سناریوها را ارایه دادند که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می کنم:


1. تشویق موسسه رسمی روابط عمومی به ارائه رهبری و برآورده ساختن انتظارات برای رهبری خود.


2. آموزش شیوه درست روابط عمومی که باید به سطوح بالاتر برسد که شامل همکاری بیشتر با نظام آموزش روابط عمومی می شود.


3. متولیان امر باید به اعتماد بیشتری نسبت به آنچه انجام می دهند برسند، و باید به مثال یا نمونه ای برای رهبری در توسعه شیوه درست روابط عمومی استناد کنند.


4. نیاز به تفکر و درک دقیق تر در مورد اندازه گیری و ارزیابی وجود دارد.


5. نظام نامه اخلاقی باید تقویت شود.


6. متولیان امر باید سریعتر به سمت توسعه دانشِ ارتباطات دیجیتال حرکت کنند.


7. نیاز به تعاریف بهتر برای روابط عمومی و آنچه باید حاصل شود، وجود دارد.


8. تغییرات باید پذیرفته شود.


9. نهادهای صنعتی باید متعهد به تحقیق و توسعه باشند.


10. نیاز به هماهنگ سازی تجربه و استعداد تازه و تقدیر واقعی از جوانان وجود دارد.