ویکی نویسی؛ تبلیغات یا روابط عمومی

رسانه های اجتماعی از ابزارهای مهم روابط عمومی برای اطلاع رسانی به مخاطبان هستند و روابط عمومی باید تمام تلاش خود را برای بهره برداری از این ابزارها با روش های مخصوص هر کدام انجام دهد.

رسانه های اجتماعی از ابزارهای مهم روابط عمومی برای اطلاع رسانی به مخاطبان هستند و روابط عمومی باید تمام تلاش خود را برای بهره برداری از این ابزارها با روش های مخصوص هر کدام انجام دهد.
در واقع رسانه های اجتماعی با توجه به گستردگی خود، هر کدام موضوع خاصی را مورد پوشش قرار می دهند و نوع نگارش و روش های خاص خود را دارند. این مساله در رسانه های اجتماعی که افراد دیگر بر فعالیت شما نظارت می کنند از اهمیت بسزایی برخوردار است، چراکه در صورت عدم تبعیت از قوانین و ضوابط حاکم بر آن رسانه، محکوم به شکست و حتی گاهی، بدنامی خواهید شد.

ویکی پدیا یکی از این دست رسانه ها است که با هدف اطلاع رسانی صرف و به دور از تبلیغات فعالیت می کند و به دلیل قدرت ذاتی در سئو، معمولا در نتایج جستجوی گوگل بالاتر از سایر سایت ها قرار می گیرد. لذا روابط عمومی ها می توانند از این وسیله به منظور اهداف اطلاع رسانی شرکت استفاده کنند اما باید در استفاده از این ابزار همواره نگارش به سبک اطلاع رسانی را داشته باشید.
بسیاری از شرکت ها، سازمان ها و نهادهای مدنی و اقتصادی سعی می کنند تا با ایجاد یک اکانت در ویکی پدیا، تبلیغاتی برای خود به راه بیاندازند، بدون توجه به سیاست ها و رهنمودهای ویکی پدیا که آنها را از این کار منع می کند.

سیاست‌ها و رهنمودهای ویکی‌پدیا توصیف‌گر اصول و بهترین روش‌های آن هستند. سیاست‌ها استانداردهایی را که همه کاربران باید به طور معمول دنبال کنند توصیف می‌کنند و شرح می‌دهند، و رهنمودها با این هدف نوشته شده‌اند که دورنمایی از بهترین شیوه‌ها برای عمل‌کردن به آن استانداردها را در زمینه‌های بخصوص ارائه دهند.

سیاست ها و رهنمودهایی که در به کار گیری از ویکی پدیا باید در نظر داشته باشید، عبارتند از:
ویکی‌پدیا بر اساس اجماع کار می‌کند. در واقع اجماع یکی از روندهای ذاتی در ویکی است.
ویکی‌پدیا یک دانشنامه است. هدف ویکی‌پدیا چیزی جز این یا فراتر از این نیست. به این ترتیب، هر مطلبی که با این هدف سازگاری ندارد، باید از ویکی‌پدیا حذف شود.
به سایر مشارکت‌کنندگان احترام بگذارید. مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا از فرهنگ‌ها و حتی کشورهای مختلفی هستند، و به همین تناسب، دیدگاه‌های مختلفی هم دارند. رمز موفقیت در یک کار مشارکتی برای این افراد، برخورد آمیخته با احترام با همدیگر است.
از قوانین حق نشر عدول نکنید. ویکی‌پدیا یک دانشنامه آزاد است که محتویات آن تحت مجوز کرییتیو کامانز منتشر می‌گردند. وارد کردن مطالبی در صفحات ویکی‌پدیا که به نحوی قوانین حق نشر را زیر پا بگذارد، امکان ایجاد یک دانشنامه کاملاً آزاد را از ویکی‌پدیا سلب می‌کند، و حتی ممکن است باعث مشکلات قانونی برای ویکی‌پدیا بشود.
از سوگیری پرهیز کنید. مقالات باید با دیدگاه غیر جانبدارانه نوشته شوند، و دیدگاه‌های مختلف را بی‌طرفانه و به طور متناسب مطرح کنند.

فقط اطلاعاتی که از منابع قابل اعتماد به دست آورده‌اید اضافه کنید. مقالات ویکی‌پدیا باید از منابع استوار و قابل قبولی برخوردار باشند، و به این منابع باید به شیوه درست ارجاع داده شود.
شاید با خواندن این مقررات به این نتیجه برسید که روابط عمومی نمی تواند از ارائه چنین اطلاعاتی، بهره ای را عاید خود کند. اما اگر بیشتر دقت کنید می بینید که در بسیاری از موارد می توان اطلاعاتی مرتبط اما غیر مستقیم به حوزه فعالیت خودمان ارائه دهیم که در نهایت مشتریانی را به سوی سازمان متبوع خود جلب کنیم. یا حداقل باعث شکل گیری فکری در خصوص فعالیت خودمان شویم.
این مساله در خصوص سازمان های سیاسی و اجتماعی بیش از سایر سازمان ها صدق می کند.
اگرچه در بسیاری از موارد دیده شده است که روابط عمومی های سازمان های اقتصادی نیز مطالب و موضوعاتی که مرتبط با محصولاتشان است و به طور مستقیم در مورد آنها سوگیری شده اند، در صفحات ویکی پدیا قرار می گیرند. اما عموما این صفحات با برخورد ناظران روبرو می شود و به زودی از صفحه ویکی پدیا پاک شده و اجازه ایجاد صفحه مشابه داده نمی شود.